Ambasada Republicii Venezuela la București a oferit o conferință de presă referitoare la ceea ce se petrece în realitate în Venezuela


flag_venezuela7 iunie 2017

Ambasadorul venezuelan în România, domnul Víctor R. Carazo, a realizat o prezentare în cadrul căreia a respins campania de destabilizare întreprinsă de sectoarele radicale ale dreptei venezuelane care, împreună cu aliați regionali și internaționali, încearcă să genereze haos și să destabilizeze patria lui Bolívar.

Cu toate acestea, de două luni încoace, din data de 3 aprilie, opoziția venezuelană a început să pună în scenă manifestații care au afectat viața cotidiană a cetățenilor și au degenerat în acte de violență, distrugeri de vieți omenești și bunuri publice și private, cu repercusiuni foarte grave. La aceste proteste, pretinse a fi ”pașnice”, se aplică noi ”practici”, care pot fi asimilate unor acte de terorism. Până în prezent, se înregistrează un număr de 65 de pierderi de vieți omenești ca urmare a acestor proteste.

În mod curios, în Venezuela, manifestațiile opoziției au loc în timpul zilei, în diferite orașe, spre deosebire de cele de la București, care s-au desfășurat la ore nocturne, după ce participanții și-au încheiat ziua de muncă și și-au îndeplinit obligațiile familiale. Oare acești cetățeni venezuelani care manifestează în mod permanent nu au alte obligații profesionale, familiale, în afară de a ”manifesta”?

Incontestabil, aceste proteste sunt sprijinite printr-o finanțare substanțială venită din partea aliaților de dreapta din străinătate și s-au extins la nivel internațional, acolo unde se practică intoleranța și ura împotriva venezuelanilor rezidenți în străinătate, care au poziții diferite și care procedează în mod diferit. Misiunile diplomatice și consulare ale Venezuelei nu au scăpat acestor atacuri și amenințări cu tentă fascistă.

Guvernele Bolivariene ale lui Hugo Chávez și Nicolás Maduro nu au putut să guverneze în condiții normale de pace și stabilitate. În mod permanent au fost asediate de conspirații și manevre puciste ale dreptei, cu sprijin internațional, inclusiv din punct de vedere economic și financiar. Au eșuat, însă, la fiecare tentativă, au lăsat o povară regretabilă și grea pentru societate.
Pe data de 6 decembrie 2015, numeroase grupuri coalizate ale opoziției au reușit să câștige alegerile legislative și, prevalându-se de aceasta, au decis că guvernul condus de Maduro trebuie să-și încheie mandatul. În Venezuela, unicul scrutin prezidențial posibil este cel care va avea loc în decembrie 2018, cu stricta respectare Constituției noastre. Venezuela nu este o republică parlamentară.

Este lamentabil faptul că multe dintre guvernele Uniunii Europene și majoritatea europarlamentarilor își exprimă simpatia față opoziția venezuelană, deși prevalența (sau cel puțin principiul in dubio pro reo [îndoiala profita învinuitului]) ar trebui acordată Guvernului Constituțional și Democratic. Aceasta nu este o atitudine corectă și nici democratică. Aceste guverne nu cunosc pe deplin realitatea celor ce se petrec în Venezuela. Nu pot sprijini grupuri care au fost implicate în lovituri de stat și alte mașinațiuni menite să înlăture un guvern ales în mod democratic. Nu cunosc nici cauzele care au dus la actuala stare a economiei venezuelane.

Este dezolant faptul că Parlamentul European preferă să primească opozanții. Este cunoscut faptul că există o alianță între aceste elemente de dreapta din Parlamentul European și elementele dreptei violente din Venezuela. Antonio Tajani a ajuns să afirme că ”o țară în care opoziția se află în închisoare nu este o țară democrată”, cu prilejul exprimării unei poziții evident intervenționiste. În cadrul unei rezoluții emise la sfârșitul lunii aprilie, Parlamentul European a condamnat pretinsa ”represiune brutală” din Venezuela, dar nu a condamnat violența cu care acționează sectoarele dreptei venezuelane. În Venezuela nu există deținuți politici, ci ”politicieni care au încălcat” legislația țării. În Venezuela, pentru dispersarea celor care protestează, nu se aplică mijloace diferite față de cele aplicate în toate țările.

De asemenea, ”informațiile” transmise de majoritatea mijloacelor mass media din România reproduc informațiile primite de la marile consorții internaționale dominante, informații în general negative, scandaloase, răstălmăcite. Desigur, informațiile sunt în cea mai mare parte false sau denaturate, iar aspectele pozitive nu sunt date publicității, și nici nu este respectat principiul sacru al veridicității și imparțialității. Se acordă prevalență scandalului, injuriilor, se alimentează și se propagă ura.

Drepturile Omului în Venezuela: Opoziția pretinde utilizarea Drepturilor Omului ca un mijloc de a legaliza impunitatea. De exemplu, pretinde ca cei arestați pentru comiterea de infracțiunii să fie denumiți ”deținuți politici”. Dreptul la informație și pretinsa persecutare a jurnaliștilor: În Venezuela abundă exemple de presă mainstream și jurnaliști de opinie care zilnic atacă guvernul prin neadevăruri, defăimări și calomnii, fără a fi urmăriți în justiție, care se plimbă liberi pe stradă și iau parte la manifestațiile antiguvernamentale zilnice.

Opoziția a solicitat un referendum de revocare în 2016, pentru a-l înlătura pe Președinte, referendum ”special conceput”, la data cerută de liderii acesteia. În cazul Venezuelei însă, avem o autoritate electorală autonomă, independentă, suverană. Este reglementată de Constituție și de normele aplicabile, și trebuie să respecte și să facă posibil ca ”toți” cetățenii să-și exercite drepturile. Autoritatea electorală trebuie să țină cont nu numai de cetățenii care doresc înlăturarea guvernului, ci și de drepturile cetățenilor care doresc ca guvernul să-și ducă la capăt mandatul constituțional. Opoziția a solicitat tardiv referendumul de revocare – în loc de luna ianuarie, l-a solicitat în mai 2016, iar ulterior a somat și a exercitat presiuni asupra organului electoral pentru ca acesta să organizeze un referendum ”special” în 2016.

Situația economică din Venezuela: este indusă, provocată de factori externi și interni. Mafii fără scrupule acaparează bunurile de consum și manipulează cursul de schimb valutar, se îmbogățesc pe spatele suferinței cetățenilor. Situația economică este complicată de căderea cotației petrolului și a altor materii prime provenite din industria extractivă. (Din fericire OPEC a ajuns la un acord în vederea stabilizării pieței și a prețurilor, prin limitarea producției zilnice la 32,5 milioane de barili pe zi. În acest mod, prețul petrolului este consolidat la un nivel adecvat și toți au de câștigat, iar țările producătoare obțin venituri valutare pe care le pot investi în infrastructura productivă.

Secretarul General al Organizației Statelor Americane, Luis Almagro, care și-a depășit atribuțiile de funcționar internațional și s-a consacrat îndeplinirii cererilor anumitor guverne, spre satisfacția opoziției venezuelane de dreapta, a contribuit la exacerbarea violenței din Venezuela.

Noile guverne de dreapta din America de Sud se alătură corului vocilor care atacă guvernul venezuelan, folosind agenda impusă de stăpânii imperialiști.

Eforturile de dialog intern întreprinse de guvern începând cu luna octombrie 2016: continuă, în pofida obstacolelor ridicate de o opoziție fragmentată. La aceste eforturi contribuie UNASUR Uniunea Națiunilor Sud-Americane, precum și mai mulți foști președinți prestigioși, respectiv ai Guvernului Spaniei, Republicii Panama și Republicii Dominicane, ulterior, la aceste eforturi alăturându-se și Sfântul Scaun. Recent, la invitația guvernului venezuelan s-au alăturat și Salvador, Nicaragua, Saint Vincent și Grenadine, Republica Dominicană și Uruguay.

Viitorul apropiat: continuarea eforturilor de dialog, redresarea economiei prin implementarea de planuri de investiție și dezvoltare. Continuarea demersurilor de dialog.

În căutarea stabilității și a păcii, Guvernul a convocat o Adunare Constituantă în vederea completării Constituției Bolivariene aprobate în decembrie 1999, cu scopul de a salvgarda progresele realizate de segmentul cel mai vulnerabil al poporului venezuelan, așa cum sunt misiunile (programele) sociale. Această convocare este efectuată în conformitate cu articolul 347 din Constituție. La această Constituantă vor participa reprezentanți ai tuturor sectoarelor vieții economico-sociale: comune, pescari, populație indigenă, studenți.

Un lucru foarte important de subliniat și care nu trebuie uitat în actuala conjunctură este faptul că în Venezuela au triumfat progresele realizate de Guvernul Bolivarian în sfera drepturilor, aspirațiilor și speranțelor clasei muncitoare majoritare a Venezuelei, care de-a lungul istoriei a fost lăsată în voia sorții. Acest colectiv național a fost salvat de Hugo Chávez, care a aplicat programe sociale de succes, continuate astăzi de Președintele constituțional Nicolás Maduro.

La final, Ambasadorul Carazo a dat citire declarațiilor europarlamentarilor care au sprijinit poziția Venezuelei, a Poporului Bolivarian și a Guvernului său democratic, respectiv declarațiile formulate de europarlamentarii Javier Couso și Marina Albiol.

Totodată, Ambasadorul Carazo a făcut o trecere în revistă a celor mai recente triumfuri obținute de Venezuela în cadrul forurilor internaționale.

Pe parcursul prezentărilor efectuate, domnul Ambasador s-a sprijinit pe materiale video și foto.

Latest Tweets