Aspecte evocatoare ale mostenirii Comandantului Hugo Chavez


comandanteUNELE ASPECTE EVOCATOARE DESPRE MOȘTENIREA POLITICĂ, ECONOMICĂ ȘI SOCIALĂ A COMANDANTULUI HUGO CHAVEZ

Astăzi comemorăm patru ani de la dispariția fizică a Comandantului Suprem Hugo Chavez Frias, care s-a născut în Statul Barinas, Venezuela, pe data de 28 iulie 1954, și a decedat pe data de 05 martie 2013, în plin exercițiu al atribuțiilor sale ca Președinte al Republicii Bolivariene Venezuela, lasând în urmă o moștenire politică, economică, socială și legături internaționale, surse de inspirație care sunt în vigoare, la care ne referim și pe care vrem să îl comemorăm astăzi.

ASPECTE EVOCATOARE ALE MOȘTENIRII POLITICE, ECONOMICE ȘI SOCIALE ALE COMANDANTULUI HUGO CHAVEZ
Printre cele mai importante aspecte ale moștenirii Comandantului Hugo Chavez Frias, se evidențiază ca aspect principal ferma lui apărare a democrației, justiției sociale și a inlcuziunii popoarelor în viața politică și socială venezueleană.

Încă din tinerețe și de la înrolarea în Forțele Armate Venezuelene, Hugo Chavez Frias și-a arătat interesul nu doar pentru formarea în domeniul militar, în care s-a evidențiat, dar, de asemenea, și în formarea gândirii politice dedicată valorilor democrației, justiției, egalității, lucruri care l-au determinat să pătrundă pe scena politică venezueleană într-un ocntext politic caracterizat de epuizarea unui model de democrație reprezentativă (bipartizană), instaurată de-a lungul a 40 de ani (1958-1998), în cadrul unui nou proiect pentru crearea noilor fundamente ale Republicii.

O parte din sursele de inspirație ale gândirii și acțiunilor lui Hugo Chavez Frias, se bazează pe gândirea Eliberatorului Simon Bolivar, Simon Rodriguez și Ezequiel Zamora.
Hugo Chavez a fost organizatorul Mișcării Bolivariene Revoluționare 200 (MBR-200), după apariția sa pe scena politică venezueleană a fondat Mișcarea a Cincea Republică (MVR), lucru care i-a permis să candideze pentru postul de Președinte al Republicii, la alegerile din 1998, unde a ieșit câștigător majoritar cu sprijinul poporului venezuelean.

Succesul obținut la alegerile din 1998, i-a permis să construiască bazele unui proiect de transformare în viața politică venezueleană, prin aprofundarea democrației, participarea și includerea tuturor sectoarelor societății. Astfel, de la venirea sa la putere, a propus realizarea Adunării Naționale Constituente, care să permită crearea unor noi baze legale constituționale al unui proiect de țară, adaptat la așteptările cetățenilor venezueleni și la noile timpuri.

Astfel, în anul 1999, a fost aprobată noua Constituție a Republicii Bolivariene Venezuela, ca rezultat al unei adunări constituente și a unui referendum popular pentru aprobarea noului text constituțional.

Printre aspectele fundamentale ale noului text constituțional, care sunt, în mare parte moștenirea politică și socială a lui Hugo Chavez, se evidențiază, consacrarea Statului Democratic de Drept și Justiție, trecerea de la un model de democrație reprezentativă (delegativă) la un nou model de democrație participativă și protagonică, în care poporul are un rol fundamental, o nouă diviziune a puterilor în Venezuela, care se adaugă la tradiționalele puteri executive, legislative și judiciare, puterea poporului și puterea electorală, precum și faptul că noul text constituțional consacrează în dispozițiile sale protecția drepturilor popoarelor autohtone, popoarelor indigene venezuelene, de la consacrarea unui Stat multietnic și pluricultural, printre alte aspecte.

În mod similar, în materia internațională, din preambul, noul text constituțional venezuelean a consacrat integrarea latino-americană și caraibiană ca fiind o axă fundamentală, și care a devenit piatra de temelie a politicii externe a Venezuelei, împreună cu alte elemente pe care le-am detaliat ulterior în materie de politică externă.
În plus față de aprobarea noului text constituțional și promovării participării poporului în toate instanțele, Hugo Chavez a propus transformarea modelului de dezvoltare economică a țării, pentru a opri dependența de petrol (speculei), si de a impulsiona dezvoltarea altor domenii, cum ar fi cel agricol, de animale, industrial și turistic al țării, prin intermediul unui model de dezvoltare endogenă care promovează centre de dezvoltare inclusiv ale țării, plecând de la potențialul nostru, precu, și de socialismul bazat pe particularitățile noastre istorice și culturale.

Comandantul Suprem Hugo Chavez Frias, a propus utilizarea resurselor excedentare din veniturile petroliere, rezultat al prețurilor petrolului la acel moment, ca elemente care servesc ca bază pentru impulsionarea noilor sectoare ale economiei venezuelene.

Acesta a propus, de asemenea, înființarea Fondurilor pentru Misiuni Majore, plecând de la resursele excedentareale veniturilor de petrol, care servesc drept impuls pentru așa-numitele Misiuni Sociale, care au completat atribuțiile ministerelor existente și care aveau ca obiectiv soluționarea datoriei sociale istorice a Statului cu poporul venezuelean.
Printre cele mai importante Misiuni le-a realizat, se evidențiază Misiunea Robinson, destinată alfabetizării întregii populații a Venezuelei, Misiunea Sucre, pentru garantarea accesului la educația universitară, Misiunea Barrio Adentro, cu scopul de a acorda asistență primară în domeniul sănătății populației, în plus față de spitalele existente, Misiunea Amor Mayor, destinată integrării populației și persoanelor de vârsta a treia în sistemul general de pensii al țării, Misiunea Madres del Barrio, care vizează abilitarea mamelor din sectoarele sărace ale țării, Misiunea Vivienda, destinată să garanteze dreptul la o locuință pentru sectoarele din clasa muncitoare și medie a Venezuelei, Misiunea Vuelvan Caras, cu scopul de a garanta accesul la muncă și transformarea modelului economic al țării, printre alte misiuni.

CELE MAI IMPORTANTE ASPECTE ALE MOȘTENIRII COMANDANTULUI HUGO CHAVEZ FRIAS LA NIVEL INTERNAȚIONAL

Pe plan internațional, moștenirea lui Hugo Chavez Frias înseamnă, printre alte aspecte, vocația de a crea noi relații internaționale bazate pe cooperarea pașnică a națiunilor, promovarea multipolarității, respectul pentru suveranitatea Statelor, a independenței acestora, precum și integrarea popoarelor din sud și integrarea latino-americană și caraibiană ca și piatră de temelie a acțiunilor de politică externă.

Președintele Hugo Chavez Frias a fost în favoarea democratizării relațiilor internaționale plecând de la reforma generală a ONU, oferind o mai mare greutate Adunării Generale ca un forum de decizii, precum și reforma necesară a Consiliului de Securitate.

În timpul mandatului său în calitate de Președinte al Republicii, Hugo Chavez a definit așa-numitele fronturi de politică externă din Venezuela Andină, Amazonică și Caraibiană, care au devenit primele acțiuni ale politicii externe din Venezuela. De asemenea, a subliniat necesitatea promovării de noi și multiplii poli de putere (multipolaritate), care să permită Venezuelei diversificarea relațiilor internaționale, adaptate la noile contexte internaționale și globale. În mod similar, a subliniat nenecesitatea promovării cooperării între popoarele din sud, ca un pilon al unei noi lumi.

În ceea ce privește așa-numitele fronturi de politică externă (Andină, Amazonică și Caraibiană), Hugo Chavez a consolidat pentru primele două mecanismele de integrare subregiobală din America de Sud, cum ar fi MERCOSUR, existent din 1991, precum și promovarea Comunității Națiunilor din America de Sud (CSN) în 2004, care mai târziu va deveni Uniunea Națiunilor Sudamericane (UNASUR). În mod similar, Președintele Hugo Chavez a fost în favoarea integrării infrastructurii sudamericane care ar permite o mai mare mobilitate și schimb comercial. În mod similar, a propus ideea Integrării Energetice Sudamericane plecând de la potențialul țării noastre în aceeași privință, Președintele Chavez a fost în favoarea creării PETROSUR.

În ceea ce privește Caraibe, Președintele Hugo Chavez a propus o nouă schemă de relație și cooperare solidară cu această regiune plecând de la potențialul fiecărui Stat, pe baza egalității, independenței și solidarității între State, în cadrul unui sistem de cooperare energetică cunoscut ca Petrocaribe, apărut în 2005, și care este valabil și în prezent.

În mod similar, Președintele Hugo Chavez a pledat în favoarea unoi noi scheme de integrare diferite de cele numite TLC’s, ca ALCA, propunând în schimb Alternativa Bolivariană pentru Popoarele Americii Noastre (ALBA-TCP), apărută în 2004, fiind valabilă și în prezent, și este compusă din mai mult de zece țări din regiune.

O altă moștenire a Comandantului Hugo Chavez Frias a fost cea a constribuției în consolidarea schemelor majore de relansare a Americii Latine și Caraibe, plecând de la Crearea Comunității Statelor Latinoamericane și Caraibe (CELAC), creată la Summit-ul desfășurat în 2011, în Caracas, Venezuela, care este în vigoare în prezent.

O parte a Moștenirii și a Conducerii Internaționale a lui Hugo Chavez Frias pe plan internațional, s-a transmis, de asemenea, și în promovarea și apărarea prețurilor juste ale petrolului pe piața internațională în beneficiul popoarelor. Sub conducerea lui Hugo Chavez s-a desfășurat al Doilea Summit al Organizației Țărilor Exportatoare de Petrol (OPEP), care a avut loc în orașul Caracas în anul 2000. De asemenea, Președintele pe tot parcursul conducerii sale a fost în favoarea cooperării între țările OPEP și non OPEP în stabilizarea pieței energetice globale. Precum și în căutarea soluțiilor care permit cooperarea cu sectoarele mai puțin vulnerabile în domeniul energetic.

Alte aspecte ale importanței cooperării între popoarele din Sud în Gândirea Internațională a lui Hugo Chavez subliniază impulsionarea relațiilor cu Asia, Africa, America Latină și Caraibe, prin intermediul Mișcării Țărilor Nealiniate (MNOAL), al cărei membru este Venezuela și exercită Președinția Summit-ului, a cărei troică este formată din Iran, Venezuela și Azerbaidjan.
De asemenea, Președintele Hugo Chavez a pledat în favoarea intensificării relațiilor dintre America de Sud-Țările Arabe (ASPA), prin mecanismul biregional, impulsionat în 2005, de cel care atunci era Președintele Braziliei, Luis Ignacio Lula da Silva, și sprijinit de Președintele Chavez, pentru a intensifica legăturile dintre țările din sud la toate nivelurile. Este de remarcat faptul că următorul summit va avea loc în Venezuela în 2018.

În aceeași măsură, Președintele Hugo Chavez a fost mereu în favoarea intensificării relațiilor cu continentul Asia, prin intermediul relațiilor bazate pe egalitate, respectul și complementaritatea țărilor noastre, subliniind profundele legături istorice dintre popoare, care fac legătura înter America Latină și Caraibe cu continentul mamă Africa. Este de remarcat faptul că în Venezuela a avut loc al II-lea Summit America de Sud-Africa (ASA) în septembrie 2009, ceea ce constituie un nou mecanism biregional între popoarele din Sud.

De asemenea, pe plan internațional, Venezuela sub conducerea Președintelui Hugo Chavez, a promovat apărarea cauzelor cum ar fi Palestina și dreptul la recunoașterea ca Stat în comunitatea internațională. Președintele Hugo Chavez a fost pentru diversificarea relațiilor internaționale ale Venezuelei, pe baza cooperării și complementarității cu țări ca Rusia, China, India, Africa de Sud, Malaezia, Belarus, Vietnam, Iran, ca parte a construirii de noi poli de putere la nivel internațional.

În concluzie, propunerea lui Hugo Chavez în materie de politică externă era de a promova și de a atinge un maimare echilibru în politica internațională, adică plănuia democratizarea comunității internaționale și în acest fel, să promoveze coexistența sănătoasă a națiunilor. Hugo Chavez se opunea dominării globale a anumitor țări și, prin urmare, sistemului capitalist mondial considerând că era necesar un sistem mai uman în relațiile politice și economice din mediul internațional, și faptul că se va respecta autodeterminarea popoarelor; cu alte cuvinte, Hugo Chavez s-a opus impunerii voinței imperiilor asupra altor națiuni, războaielor favorizate de aceștia și intervențiilor străine în problemele interne ale oricărei țări. Cu scopul de a contracara puterile hegemonice, Hugo Chavez propunea uniunea popoarelor din Sud și a țărilor în curs de dezvoltare și nealiniate, și, pentru acest lucru a apărat crearea ALBA, CELA, Petrosur, Petrocaribe, Telesur, Banco del Sur și a susținut reforma ONU, dinamizarea Mișcării Țărilor Nealiniate, OPEP, precum și diversificarea relațiilor și comerțului internațional.
Acestea sunt unele dintre elementele moștenirii politice, economice, sociale și internaționale lăsate de Comandantul Suprem Hugo Chavez, moștenire pentru popoarele lumii.

sursa: Ambasada Republicii Bolivariene Venezuela

Latest Tweets