Banca Mondială: Cuba are cel mai bun sistem educativ din Regiunea Americii Latine si Caraibelor


world bankBanca Mondială a publicat de curând un Raport revelator despre problematica educației în America Latină și Caraibe, intitulat “Profesori excelenți”. Cum să fie îmbunătățit învățământul în America Latină și Caraibe, studiul analizează sistemele educative publice din țările continentului și principalele provocări cu care se confruntă.

Conform Băncii Mondiale, ”nici un sistem școlar latinoamerican, cu excepția Cubei”, nu atinge parametrii mondiali.

În America Latină, rofesorii de educație de bază (preșcolară, primară și gimnazială) cnstituie un capital uman de 7 milioane de persane, adică 4% din populația activă a regiunii, și peste 20% din lucrătorii de nivel tehnic și profesional. Salariile lor absorb 4% din PIB continentului și condițiile de muncă variază de la o regiune la alta, chiar în interiorul frontierelor naționale. Profesorii, prost remunerați, sunt în majoritate femei – o medie de 75% – și aparțin păturilor sociale modeste. De asemenea, corpul didactic depășește vârsta de 40 de ani și se consideră deja ”îmbătrânit”.

Banca Mondială amintește că toate guvernele de pe glob urmăresc cu atenție ”calitatea și munca profesorilor”, atunci când obiectivele sistemelor educative se adaptează la noile realități. Acum, axa se situează pe dobândirea de competențe și nu numai pe simpla acumulare de cunoștințe.

Concluziile raportului sunt implacabile. Banca Mondială pune accentul ”pe slaba calitate medie a profesorilor din America Latină și Caraibe”, ceea ce constituie principalul obstacol în calea progresului educației pe continent. Conținutul programelor academice sunt inadecvate, iar practicile ineficiente.

Puțin și prost formați, profesorii dedică abia 65% din tiimpul lecției pentru instruire, ”ceea ce echivaleză cu pierderea zilei întregi de instruire pe săptămână”. Pe de altă parte, materialul didactic disponibil este puțin utilizat, în special noile tehnologii de informare și comunicare. De asemenea, profesorii nu reușesc să-și impună autoritatea, să mențină atenția elevilor și să suscite participarea lor.

După părerea instituției financiare internaționale, ”nici un corp didactic din regiune nu se poate consideera de înaltă calitate în comparație cu parametrii mondiali”, cu notabila excepție a Cubei.

Banca Mondială semnalează că în prezent, nici un sistem școlar latinoamerican, cu posibila excepție a Cubei, nu este capabil să sse ridice la parametrii ridicați, puternicul talent academic, remunerațiile ridicate sau cel puțin adecvate și autonomia profesională elevată care caracterizează sistemele educative cele mai eficiente din lume, ca cele din Finlanda, , Singapur, Shanghai (China), Republica Coreea, Elveția, Țările de Jos și Canada”.

În fine, numai Cuba, unde educația a fost principala prioritate din 1959, dispune de un sistem educativ eficient și de profesori de înalt nivel. Țara antiliană nu are de ce să le invidieze deloc pe țările cele mai dezvoltate. Insula caraibiană mai este și țara care alocă cea mai mare parte din PIB educației cu 13%.

Nu este pentru prima dată când Banca Mondială laudă sistemul educativ din Cuba. Într-un raport anterior, organizația amintește excelența sistemului social din Insulă.

”Cuba este recunoscută internațional pentru succesele sale în domeniul educației și sănătății, cu un serviciu social care depășește cea mai mare parte a țărilor în curs de dezvoltare și în anumite sectoare se compară cu țările dezvoltate. De la Revoluția Cubaneză din 1959 și ulterior cu instalarea unui Guvern comunist cu partid unic, țara a creat un sistem de servicii sociale care garantează accesul universal la educație și sănătate, susținut de Stat.

”Acest model a permis Cubei să obțină alfabetizarea universală, să eradicheze anumite boli, a asigurat accesul general la apă potabilă și salubritate publică de bază, una dintre ratele de mortalitate infantilă cele mai scăzute din regiune și una dintre cele mai ridicate speranțe de viață. O trecere în revistă a indicatorilor sociali ai Cubei arată o îmbunătățire aproape continuă din 1960 până în 1980.

”Câțiva indicatori principali, ca speranța de viață și rata mortalității infantile, au continuat să se îmbunătățească în timpul crizei economice din țară în anii 90. În prezent, prestarea socială în Cuba este una dintre cele mai bune din lumea în curs de dezvoltare, așa cum arată numeroase surse internaționale, inlusiv Organizația Mondială a Sănătății, Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare și alte agenții ale ONU, și Banca Mondială.

”Cuba depășește de departe America Latină și Caraibele și alte țări cu venituri intermediare la indicatorii principali: educație, sănătate și salubritate publică”.

Banca Mondială amintește că elaborarea bunelor sisteme educative este vitală pentru viitorul Americii Latine și Caraibelor.

sursa: Ambasada Republicii Cuba

Latest Tweets