BLOCADA ECONOMICĂ, COMERCIALĂ ȘI FINANCIARĂ IMPUSĂ DE S.U.A

BLOCADA ECONOMICĂ, COMERCIALĂ ȘI FINANCIARĂ IMPUSĂ DE S.U.A


PUNCTE DE REFERINTĂ ALE REZOLUȚIEI CUBANEZE CARE VA FI SUPUSĂ VOTULUI ADUNĂRII GENERALE A ONU LA 1 NOIEMBRIE 2017

Blocada economică, comercială și financiară impusă de Guvernul Statelor Unite ale Americii contra Cubei de aproape 60 de ani, persistă și continuă să provoace daune poporului cubanez și să frâneze dezvoltarea economică a țării.

Raportul actual care însoțește proiectul rezoluției își propune să arate în mod sintetic daunele provocate de aplicarea acestei politici în perioada aprilie 2016 – iunie 2017.
La 16 iunie 2017, președintele Statelor Unite, Donald Trump, a semnat ”Memorandum Prezidențial de Siguranță Națională pentru intensificarea politicii Statelor Unite față de Cuba”. Această directivă stabilește o nouă politică, care proclamă, printre obiectivele principale, recrudescența blocadei contra Insulei.

Pentru atingerea acestui scop, președintele Trump a anunțat noi măsuri coercitive contra Cubei și a dispus revocarea altora adoptate de predecesorul său și care modificaseră aplicarea unor aspecte ale blocadei în domeniul călătoriilor și comerțului. Astfel, a declarat că Statele Unite se vor opune cererilor de ridicare a blocadei în Organizația Națiunilor Unite și alte foruri internaționale, sfidând deschis poziția zdrobitoare a comunității internaționale, a majorității opiniei publice și a unor sectoare ample ale societății americane. De asemenea, a derogat Directiva Prezidențială de Politică ”Normalizarea Relațiilor dintre Statele Unite și Cuba”, emisă de președintele Barack Obama la 14 octombrie 2016, prin care recunoștea că blocada este o politică caducă și trebuie eliminată.

Blocada contra Cubei continuă să fie în vigoare și se aplică cu toată rigoarea.
În perioada analizată în Raport s-a menținut intensificarea politicii de blocadă în dimensiunile financiară și extrateritorială, condiție care se acutiza încă din timpul administrației Obama, ceea ce s-a manifestat prin impunerea de amenzi companiilor străine care au relații comerciale cu Cuba, băncile și instituțiile financiare respingând sau refuzând să efectueze tranzacții cu Insula de teamă că vor fi amendate, precum și persecutarea tranzacțiilor financiare internaționale cubaneze.

În ciuda anunțului făcut de Departamentul Trezoreriei Statelor Unite la 15 martie 2016, că se permite Cubei să utilizeze dolarul american în tranzacțiile internaționale și că băncile americane ofereau credite importatorilor cubanezi pentru a achiziționa produse americane autorizate, până la această dată Cuba nu a putut realiza nici o operație internațională de anvergură în această monedă. Intensificarea retoricii agresive contra țării noastre și măsurile anunțate la 16 iunie 2017 au generat o mai mare neîncredere și incertitudine în rândul instituțiilor financiare și furnizorilor americani de teama riscurilor reale de a fi penalizați pentru că întrețin relații cu Cuba.

Prezentul Raport pune în evidență faptul că blocada economică, comercială și financiară impusă Cubei, constituie cel mai mare obstacol pentru implementarea Planului Național de Dezvoltare Economică și Socială al țării și pentru dezvoltarea în general a tuturor potențialităților economiei și bunăstării poporului cubanez, precum și pentru relațiile economice, comerciale și financiare ale Cubei cu Statele Unite și restul lumii. Documentul compilează diverse exemple care demonstrează pierderile economice și sociale provocate de aplicarea blocadei în perioada menționată.

În Raport este explicată aplicarea limitată a măsurilor adoptate de administrația Obama în ultimii doi ani ai mandatului său.

Pierderile acumulate ca efect al blocadei în aproape șase decenii ating cifra de 822,280 miliarde dolari, ținând cont de deprecierea dolarului față de valoarea aurului pe piața internațională. La prețurile curente, blocada a provocat prejudicii calculate de peste 130,178 miliarde dolari.

În perioada analizată de acest Raport, blocada a provocat pierderi Cubei de ordinul a 4,305 miliarde dolari. Pentru a explica ce înseamnă această cifră, conform estimărilor făcute de Ministerul Economiei și Planificării Cubei, țara are nevoie de 2 – 2,5 miliarde dolari investiții străine directe anuale pentru a atinge dezvoltarea sa economică. Cu alte cuvinte, costul anual al blocadei reprezintă pentru Cuba aproape dublul necesarului pentru dezvoltarea integrală a economiei sale.

Blocada continuă să fie o încălcare masivă, flagrantă și sistematică a drepturilor tuturor cetățenilor cubanezi și este calificată drept un act de genocid pe baza Coonvenției pentru Prevenirea și Sancționarea Delictului de Genocid, din 1948. Este un obstacol în calea cooperării internaționale. Este imperios necesar ca Statele Unite să ducă la îndeplinire cele 25 de rezoluții adoptate de comunitatea internațională la Adunarea Generală a Națiunilor Unite, ale cărei State Membre cer să se pună capăt acestei politici absurde și să se ridice unilateral și necondiționat blocada. Blocada contra Cubei trebuie să înceteze odată pentru totdeauna.

Blocada economică, comercială și financiară impusă de guvernul Statelor Untie contra Cubei se intensifică și se aplică cu toată rigoarea. Această politică continuă să fie principalul obstacol în calea dezvoltării economiei cubaneze și al exercitării tuturor drepturilor de către poporul cubanez.

Măsurile de înăsprire a blocadei anunțate de guvernul președintelui Donal Trump la 16 iunie 2017, afectează și dăunează nu numai poporului, ci și pe cetățenii și entitățile din Statele Unite, ale căror posibilități de a face afaceri cu persoane și întreprinderi din Cuba, și de a-și exercita dreptul constituțional de a călători liber devin tot mai limitate.

Teama instalată în sectorul bancar american și din terțe țări de a dezvolta relații cu Cuba persistă, chiar dacă este autorizată folosirea dolarului american în tranzacțiile financiare cu Insula. La încheierea acestui Raport, nu s-a materializat nici o tranzacție semnificativă în această monedă.

În perioada analizată în Raportul actual se evidențiază o creștere a refuzului instituțiilor financiare și bancare străine de a avea relații cu Cuba. Acesta s-a tradus prin oprirea tranzacțiilor, închiderea conturilor cubaneze în străinătate și respingerea transferurilor din/în Cuba, chiar dacă erau în alte monede decât dolarul american.

Acest Raport pune în evidență faptul că blocada economică, comercială și financiară nu este o chestiune bilaterală între Statele Unite și Cuba. Caracterul ei extrateritorial se menține și se aplică cu toată rigoarea, cu totală impunitate și violând deschis Dreptul Internațional.

Blocada contra Cubei trebuie să înceteze. Este sistemul de sancțiuni unilaterale cel mai injust, sever și îndelungat care s-a aplicat vreodată contra unei țări. De 25 de ori Adunarea Generală a ONU s-a pronunțat, cu o majoritate zdrobitoare, în favoarea respectării Dreptului Internațional și a Principiilor și Obiectivelor Cartei Organizației.

Guvernul Statelor Unite trebuie să elimine total blocada în mod unilateral și necondiționat. Aceasta ar fi în consonanță cu cererea copleșitoare a comunității internaționale și cu opinia majoritară a multor glasuri din diverse straturi sociale ale societății americane care cer încetarea acestei politici injuste.

Cuba și poporul ei au încredere că pot conta pe sprijinul comunității internaționale în demersul legitim de a cere să se pună capăt blocadei economice, comerciale și financiare impusă de Guvernul Statelor Unite ale Americii.

Raportul integral poate fi găsit, în spaniolă și engleză, pe:
www.cubaminrex.cu

Latest Tweets