Cancelarul venezuelean participă la reuniunea MNOAL, în Iran


Teheran, 4 august 2014 (MPPRE)

Cancelarul Republicii Bolivariene Venezuela, Elías Jaua Milano, a reafirmat poziția consecventă a Venezuelei față de cauza Statului Palestinian și a poporului său.

Așa a vorbit Jaua în discursul său la Reuniunea Ministerială a Comitetului Mișcării Țărilor Nealiniate pe tema Palestinei, care are loc la Teheran pentru a analiza cruda ofensivă îndreptată împotriva poporului palestinian.

Cancelarul Jaua a mulțumit Guvernului Republicii Islamice Iran pentru inițiativa de a convoca această reuniune, menționând că ʺdreptul omului, Carta ONU, principiile Dreptului Internațional și ale Mișcării noastre constituie baza solidarității cu poporul palestinian.ʺ

Jaua a spus că Hugo Chávez a fost întotdeauna un exemplu în apărarea principiului demnității umane și un exemplu de fermitate în convingeri; de aici, poziția consecventă a Venezuelei cu cauza Statului și poporului palestinian. A adăugat că ʺÎn fața folosirii disproporționate și fără discriminare a forței de către Statul Israel, cu artilerie și bombardamente intensive împotriva locuitorilor din Gaza, care au cauzat pierderea a mii de vieți omenești și au produs mii de răniți, Venezuela își înalță vocea ca popor, cu cea mai profundă indignare umană.ʺ

Împărtășesc această indignare țările Alianței Bolivariene pentru Popoarele Americii Noastre- Tratatul de Comerț al Popoarelor (ALBA-TCP), care au respins energic, printr-un comunicat, atacul pus la cale de autoritățile israeliene împotriva poporului palestinian din Fâșia Gaza. De asemenea, pe 23 iulie, la Caracas, în cadrul Sumitului Șefilor de Stat și de Guvern din Piața Comună a Sudului (MERCOSUR), Președinții Argentinei, Boliviei, Braziliei, Uruguayului și Venezuelei au condamnat hotărâți ofensiva militară israeliană în Gaza, exprimându-și profunda preocupare pentru deteriorarea situației umanitare în urma conflictului și au chemat la respectarea strictă a Dreptului Internațional, incluzând Drepturile Omului și Dreptul Internațional Umanitar. Au lansat un apel pentru încetarea imediată și durabilă a focului și restaurarea dialogului între israelieni și palestinieni; și au sprijinit Planul de Pace prezentat de Republica Arabă Egipt

În final, Guvernul Republicii Bolivariene Venezuela a reiterat, în cadrul Mișcării Țărilor Nealiniate, următoarele propuneri:

1.Mișcarea să ceară Comitetului de Securitate ONU adoptarea unei rezoluții care să ordone încetarea imediată a ofensivei militare și ridicarea blocajului din Fâșia Gaza. 2. Mișcarea să solicite Guvernului SUA ca, în scopul prezervării vieții populației civile din Gaza, să nu-și exercite dreptul de veto împotriva menționatei rezoluții. 3. Mișcarea să coordoneze o masivă strângere de ajutoare umanitare pentru poporul frate palestinian.

Republica Bolivariană Venezuela a reiterat ofertele Președintelui Nicolás Maduro de a trimite un avion cu ajutoare umanitare din Venezuela în Palestina, care urmează să decoleze în următoarele ore, și de a oferi azil în Patria Eliberatorului Simon Bolivar pentru copiii palestinieni răniți sau rămași orfani, până ce vor putea să revină într-o Palestină liberă, independentă, suverană și pașnică.

sursa: Ambasada Republicii Bolivariene Venezuela

Latest Tweets