CIADI pierde, în favoarea Venezuelei, în cazul Exxon Mobil


RR_CIADICaracas, 9 octombrie 2014 (MPPRE)

Cancelarul Republicii Bolivariene Venezuela, Rafael Ramírez, a afirmat că eșecul CIADI (Centrul Internațional pentru Rezolvarea Diferendelor Referitoare de Investiții) în favoarea patriei bolivariene, în cazul Exxon Mobil, înseamnă un sprijin extraordinar față de deciziile suverane luate de Guvernul național.

ʺA fost o lungă luptă juridică, politică, și de accea astăzi se încheie încă o bătălie în apărarea drepturilor poporului nostru. Astăzi s-a pus capăt litigiului cu Exxon Mobil, cea mai mare transnațională din lume, care a fost învinsă de Republica noastră.

A informat, de asemenea, că prin decizia CIADI i se recunoaște lui Exxon Mobil doar suma de o mie cinci sute de milioane dolari, cu mult sub cea pretinsă de ei.

ʺDe data aceasta pretindeau să impună Republicii douăzeci de milioane de dolari, calculați de ei ca indemnizație pentru naționalizarea Fâșiei Petrolifere Orinoco. Important este că toate instanțele recunosc legalitatea acțiunilor de naționalizare din Republica noastră, recunosc buna credință pe care am manifestat-o de la începutul litigiului prin recunoașterea activelor întreprinderilor naționalizate.ʺ

Ramirez i-a felicitat de muncitorii din industria petrolieră pentru tăria și determinarea lor. ʺMulțumim și poporului nostru, instituțiilor și echipelor care ne-au luat apărarea în comitetele politico-juridice, precum și tuturor instituțiilor venezuelene, căci ne-am putut menține uniți, în apărarea intereselor noastre și a viitorului fiilor noștri.ʺ

Disputa juridico-politică a început în anul 2007.

Cancelarul venezuelean a amintit că sub Guvernele celei de a Patra Republici au fost cedate întreprinderilor transnaționale Fâșia Petroliferă Orinoco și convențiile de asociere operative, în principal celei nord-americane Exxon Mobil. ʺCând comandantul Chávez a pus în practică complexa politică a economiei petroliere și acțiunea naționalizării celor mai mari rezerve de petrol de pe planetă, a fost momentul inițierii asediului împotriva țării noastre, în anul 2007.ʺ

Ramirez a afirmat că eșecul în favoarea Patriei Bolivariene reprezintă o victorie pentru țările producătoare de petrol. ʺEste o ușurare pentru toți cei care susținem exercițiul deplin și suveran al resurselor noastre naturale. Este o victorie pentru Republica Bolivariană Venezuela care își recuperează poziția de prestigiu la nivel internațional. Suntem o țară independentă și vom apăra suveranitatea și deciziile poporului nostru până la ultimele consecințe.ʺ

ʺDía de la Razaʺ (Ziua Rasei) este numele dat în majoritatea țărilor hispano-americane sărbătorilor organizate pe 12 octombrie, pentru marcarea momentului acostării lui Rodrigo de Triana, în 1942, pe pământurile ce ulterior vor primi numele de America, după ce navigase mai mult de două luni, sub comanda lui Cristofor Columb.

Numele a fost dat de către ex-ministrul spaniol Faustino Rodriguez-San Pedro, în calitatea sa de Președinte al Uniunii Ibero-Americane, care în 1913 s-a gândit la stabilirea unei sărbători care să unească Spania și Ibero-America, și a ales astfel ziua de 12 octombrie.

Pentru prima dată s-a decretat numele de ʺDía de la Razaʺ în 1921, când Venezuela era guvernată de Juan Vicente Gómez. Opt decade mai târziu, această denumire în onoarea luptei constante a populației indigene pentru demnitate proprie a fost considerată ʺdiscriminatorie, rasistă și peiorativăʺ.

Día de la Resistencia Indígena o Día de la Dignidad sunt denumiri noi ce permit să spunem, după venirea la putere a liderului Revoluției Bolivariene, că pe 12 octombrie nu se mai celebrează Ziua Rasei, ca altădată, ci se comemorează, se amintește, se explică, se afirmă deschis, că acea zi a marcat începutul celui mai cumplid genocid cunoscut de omenire, în ținuturile originarei Pachamama, cunoscută sub numele de America.

La început, festivitatea sărbătorea ʺdescoperireaʺ Americii de către Cristóbal Colón, decretată, în perioada guvernării lui Juan Vicente Gómez, ca zi națională. Însă acest lucru nu a fost agreat de unii politicieni și gânditori ai stângii venezuelene, care au considerat că festivitatea exalta colonialismul în detrimentul culturii și valorilor indigenilor Amerindieni.

Astfel că noua Zi a Rezistenței Indigene vine să comemoreze opoziția nativilor americani împotriva conchistadorilor. Hugo Chávez a fost cel care a decretat-o, iar Adunarea Națională a Venezuelei a aprobat-o.

Populațiile indigene, la rândul lor, au din partea Guvernului Bolivarian o recunoaștere expresă pentru vitejia lor, care se traduce prin acordarea de drepturi consfințite de Constituția Republicii Bolivariene Venezuela, singura aprobată prin referendum popular în 1999, care prevede și recunoaște drepturile indigenilor într-un întreg capitol, cu opt articole, printre care următoarele:

popoareindigeneArt.119: ʺ … (dreptul) la organizare socială, politică și economică, cultură, obiceiuri, limbă și religie proprie, precum și la habitat și dreptul originar asupra pământurilor pe care, în mod tradițional și din timpuri ancestrale, le ocupă, care le sunt necesare pentru dezvoltarea și garantarea formelor proprii de viață.ʺ

Art.121: Populațiile indigene au dreptul la menținerea și dezvoltarea identității etnice și culturale, la cosmo-viziune proprie, valori, spiritualitate și lăcașuri sfinte și de cult.

Art.122: Populațiile indigene au dreptul la o sănătate integrală, care să țină cont de practicile și culturile lor.

Art.124: Se garantează și se protejează proprietatea intelectuală colectivă asupra cunoștințelor, tehnologiilor și inovațiilor populației indigene.

Art.125: Popoarele indigene au dreptul la participare politică. Statul garantează reprezentarea indigenă în Adunarea Națională și în corpurile de decizie ale entităților federale și locale cu populație indigenă, conform legii.

sursa: Ambasada Republicii Bolivariene Venezuela

Latest Tweets