Comisia bilaterală Cuba-SUA: Comunicat de presă al delegației cubaneze, la a 5-a reuniune


comisie-cuba-sua07/12/2016 (GRANMA)

La 7 decembrie a avut loc a cincea reuniune a Comisiei Bilaterale Cuba-SUA, cu participarea delegațiilor prezidate de directoarea generală pentru relația cu Statele Unite din Ministerul de Externe cubanez, Josefina Vidal Ferreiro, și Secretarul adjunct pentru Emisfera Occidentală din Departamentul de Stat, Mari Carmen Aponte.

Au fost revizuite acordurile celei de-a patra Comisii Bilaterale, ținută la 30 septembrie la Washington, au fost definiți noii pași pe care ambele părți își propun să-i facă în următoarele săptămâni și s-a făcut un bilanț al muncii desfășurate din septembrie 2015 încoace, când a avut loc prima reuniune a acestui mecanism de urmărire a legăturilor dintre cele două țări.

Au fost recunoscute progresele înregistrate în mediile diplomatice și de cooperare în domenii de interes comun, între care concretarea vizitelor la nivel înalt, adoptarea unui nou tip de acord în materie de sănătate, în mod specific de control a cancerului; reluarea curselor aeriene regulate din Statele Unite la Havana, realizarea de întâlniri tehnice de siguranță aeriană și de aviație, sănătate, protecție a mediului, hidrografie și altele asociate cu aplicarea și îndeplinirea legii; și organizaaqrea de dialoguri pe teme de interes bilateral și multilateral ca migrația, drepturile omului, dezarmarea și neproliferarea, și aplicarea și îndeplinirea legislațiilor.

Partea cubaneză a insistat pe faptul că în ciuda măsurilor pozitive adoptate de guvernul american, caracterul lor limitat și persistența blocadei au împiedicat înregistrarea unor rezultate semnificative în domeniul economico-comercial. De aceea, a reiterat că pentru ca Cuba și Statele Unite să poată avea relații normale, va fi esențial să fie ridicată blocada.

Pe de altă parte, pentru a avansa spre normalizarea relațiilor, va trebui să fie retrocedat teritoriul ocupat ilegal de Baza Navală a SUA de la Guantanamo și vor trebui eliminate alte politici de amestec și care lezează suveranitatea cubaneză, politici încă în vigoare.

Pentru următoarele săptămâni, delegațiile celor două țări au convenit să lucreze la organizarea de noi vizite la nivel înalt; să avanseze în negocierea și eventuala semnare a câtorva acorduri de cooperare în domenii ca seismologia, meteorologia, ariile terestre protejate, poluarea marină prin deversarea de hidrocarburi, aplicarea legii, căutări și salvare și delimitarea Zonei Orientale din Golful Mexic; organizarea de reuniuni tehnice de aviație și între Trupele de Grăniceri ale Cubei și Serviciul de Pază de Coastă al SUA; de asemenea, reuniuni ale grupurilor de lucru pe teme de reglementări, aenergie, comerț și investiții și proprietate intelectuală care fac parte din Dialogul Bilateral.

Făcând bilanțul muncii Comisiei Bilaterale de la înființarea ei, ambele părți au recunoscut utilitatea acestui mecanism pentru a găsi soluții la problemele care afectează legăturile dintre cele două țări, promovarea cooperării bilaterale în domenii de interes reciproc și pentru a avansa în procesul de ameliorare a relațiilor.

(Cubaminrex)
sursa: Ambasada Republicii Cuba

Latest Tweets