COMUNICAT AL BIROULUI DE COORDONARE A MIŞCĂRII ŢĂRILOR NEALINIATE PENTRU A SUSŢINE RESPINGEREA REPUBLICII BOLIVARIENE VENEZUELA CU PRIVIRE LA DECIZIA GUVERNULUI STATELOR UNITE ALE AMERICII DE A RENOVA MĂSURILE SALE COERCITIVE UNILATERALE


Biroul de Coordonare a Mişcării Ţărilor Nealiniate respinge cea mai recentă decizie a Guvernului Statelor Unite ale Americii de a renova măsurile sale coercitive unilaterale contra Republicii Bolivariene a Venezuelei, la data de 04 martie 2016, în cadrul Ordinului Executiv semnat de Preşedintele Barack Obama în care declară “urgenţă naţională cu privire la ameninţarea extraordinară şi neobişnuită pe care o reprezintă situaţia Venezuelei la adresa securitatăţii naţionale şi politicii externe a SUA”.

Biroul de Coordonare a Mişcării Ţărilor Nealiniate deploră aceste măsuri disproporţionate şi reiterează susţinerea fermă a suveranităţii, integrităţii teritoriale şi independenţei politice a Republicii Bolivariene Venezuela, în conformitate cu principiile de la Bandung. În acest sens, Biroul de Coordonare al MNOAL subliniază necesitatea de respecta dreptul internaţional, inclusiv principiile şi obiectivele Cartei Organizaţiei Naţiunilor Unite şi a Declaraţiei cu privire la principiile dreptului internaţional referitoare la relaţiile de prietenie şi cooperare între State în conformitate cu Carta Naţiunilor Unite.

Biroul de Coordonare a Mişcării Ţărilor Nealiniate reafirmă importanţa dialogului pentru a promova soluţionarea pacifică a disputelor şi face apel la Guvernul Statelor Unite şi la Guvernul Republicii Bolivariene a Venezuelei de a se angaja într-un dialog constructiv.

Biroul de Coordonare a Mişcării Ţărilor Nealiniate îşi exprimă solidaritatea şi susţinerea faţă de poporul şi Guvernul Venezuelei în ceea ce priveşte respingerea acestor măsuri ilegale şi face apel la Guvernul Statelor Unite de a renunţa la astfel de măsuri coercitive unilaterale ce afectează spiritul dialoglui şi al înţelegerii politice între naţiuni.

11 martie 2016

sursa: Ambasada Republicii Bolivariene Venezuela

Latest Tweets