COMUNICAT DE PRESĂ AL DELEGAȚIEI CUBANEZE LA A TREIA REUNIUNE A COMISIEI BILATERALE CUBA-S.U.A.


com_CUBALa 16 mai 2016, a avut loc la Havana a Treia reuniune a Comisiei Bilaterale Cuba-SUA.

Delegația cubaneză a fost prezidată de director general pe relația STatele Unite din Ministerul cubanez de Externe, Josefina Vidal Ferreiro, iar cea americană de ambasadoarea Kristie Kenney, consilieră a Departamentului de Stat și de subsecretarul adjunct de Stat pentru Afacerile Emisferei Occidentale, John S. Creamer.

În cadrul întâlnirii delegațiile au trecut în revistă mersul acordurilor adoptate la a doua reuniune a acestei Comisii și rezultatele obținute în ultímele 6 luni.

S-a constatat că a avut loc o creștere a vizitelor oficiale în ambele direcții, inclusiv cea a președintelui Barack Obama la Havana, în martie 2016, precum și întâlniri tehnice pe teme de interés común și a instrumentelor bilaterale semnate pentru extinderea cooperării reciproc avantajoase între Cuba și Statele Unite.

Totuși, progrésele nu au fost similare în domeniul economic, pentru că blocada continuă să fie în vigoare și în ciuda măsurilor luate, persistă restricții semnificative la exporturi din Statele Unite, sunt puține produce cubaneze care sunt permise a fi importate în această țară, nu sunt autorizate investițiile americane în Cuba cu excepția telecomunicațiilor și nu există relații bancare normale între cele două țări.

De aceea, delegația cubaneză a insistat că ridicarea blocadei este o prioritate, pentru că aceasta continuă să afecteze poporul cubanez și legăturile Cubei cu terțe țări, și este principalul obstacol în dezvoltarea economiei noastre. De asemenea, a reafirmat necesitatea să fie restituit Cubei teritoriul ocupat ilegal de Baza Navală la Guantanamo și să fie eliminate alte politici ale trecutului care au imprimat relațiilor bilaterale un caracter ostil și continuă să fie aplicate.

Ambele delegații au căzut de acord asupra pașilor care vor fi făcuți în lunile următoare ca parte a procesului spre ameliorarea relațiilor, între care, realizarea de vizite la nivel înalt, precum și schimburi tehnice în chestiuni legate de mediu, hidrografie, și aplicarea și îndeplinirea normelor legale, care cuprind cobaterea traficului de droguri și de persoane și frauda migratorie.

De asemenea, a fost propusă încheierea unor noi acorduri de cooperare în domenii ca sănătatea, agricultura, meteorologia, seismologia, ariile terestre protejate, combaterea poluării prin deversarea de hidrocarburi, combaterea traficului de droguri și căutarea și salvarea de persoane, printre altele. De asemenea, s-a convenit inițierea unui dialog în problema proprietății intelectuale și continuarea celor referitoare la schimbările climatice și a reglementărilor în vigoare în cele două țări în domeniul economico-comercial.

Partea cubaneză a reafirmat voința Guvernului Cubei de a continua să facă progrese în lunile următoare în edificarea unei relații de tip nou între cele două țări, bazată pe dialogul profesional și respectuos, pe egalitate și reciprocitate.

S-a convenit organizarea celei de-a Patra reuniuni a Comisiei Bilaterale în luna septembrie 2016, la Washington.
Marți, 17 mai 2016, va avea loc la Havana a doua reuniune a dialogului de aplicare și îndeplinire a normelor legale între autoritățile celor două țări.

(Cubaminrex)
sursa: Ambasada Republicii Cuba

Latest Tweets