Comunicat de presă – Ambasada Republicii Bolivariene Venezuela


AfisAmbasada Republicii Bolivariene Venezuela în România are onoarea de a aduce la cunoştinţă că, în alegerile din 12 noiembrie a.c., care au avut loc în cadrul celei de a 67-a sesiuni a Organizaţiei Naţiunilor Unite, Republica Bolivariană Venezuela a fost aleasă, cu sprijinul Romaniei, ca membră a Consiliului pentru Drepturile Omului, pentru perioada 2013-2015, cu 154 de voturi din cele 193 exprimate, alături de Argentina şi Brazilia, din partea grupului ţărilor latinoamericane.

Această alegere reprezintă un triumf al politicii externe a Guvernului Bolivarian şi un vot de încredere din partea comunităţii internaţionale faţă de rolul pe care Venezuela îl va juca în promovarea şi protejarea drepturilor omului, prin cooperare şi dialog. Este o dovadă din ce în ce mai puternică, a prezenţei venezueliene pe plan mondial, în special în cadrul forurilor multilaterale, conform Planului Socialist 2013-2019, care stabileşte ca obiectiv întărirea sistemului pluripolar. Constituie, de asemenea, o dovadă că Republica Bolivariană Venezuela se afirmă prin respectul consecvent al principiilor drepturilor omului.

În numele Guvernului Republicii Bolivariene Venezuela şi în spiritul tradiţiei bunelor relaţii de prietenie dintre ţările şi popoarele noastre, Ambasada Republicii Bolivariene Venezuela mulţumeşte onor autorităţilor Române pentru sprijinul frăţesc şi spiritul de cooperare manifestat cu prilejul susţinerii candidaturii R.B.V. la Consiliul pentru Drepturile Omului din cadrul Organizaţiei Naţiunilor Unite.

Latest Tweets