Comunicat UNASUR și OEA


UNASURREZOLUȚIE

Consiliul de Miniștri ai Relațiilor Externe al UNASUR, reunit în Sesiune Extraordinară, în Santiago de Chile:

Reiterând Comunicatul UNASUR din 16 februarie 2014, referitor la situația din Republica Bolivariană Venezuela, în care își exprima respingerea hotărâtă a recentelor acte de violență, precum și condoleanțe și solidaritate cu familiile victimelor, cu poporul și Guvernul democratic ales de această națiune soră a noastră,

Ratificând respectarea Drepturilor Omului și a libertăților fundamentale, inclusiv libertatea de expresie și de întruniri pașnice, de circulație și liber tranzit, de sănătate și educație, drept condiții esențiale pentru dezvoltarea procesului de integrare sud-americană,

Făcând apel la toate forțele politice și sociale din țară pentru a alege dialogul democratic și constituțional, și concordia, reafirmând că orice revendicare trebuie canalizată sub forme pașnice, pe calea democratică, cu respectarea Statului de Drept și a instituțiilor sale,

Hotărăște:

  1. Să sprijine eforturile Republicii Bolivariene Venezuela de înlesnire a dialogului între guvern, forțele politice și sectoarele sociale, în scopul ajungerii la un acord care să contribuie la înțelegere și pace socială.
  2. Să desemneze, la solicitarea Guvernului Republicii Bolivariene Venezuela, o comisie alcătuită din Miniștrii Afacerilor Externe din UNASUR, care, în numele acesteia, să însoțească și să asiste la un dialog politic amplu și constructiv, orientat spre recuperarea conviețuirii pașnice în Venezuela, considerându-se instalată Conferința Națională pentru Pace.
  3. Să solicite președenției pro tempore a UNASUR organizarea, prin coordonarea cu statele membre, a unei Comisii de Cancelari, a cărei primă întâlnire se va realiza cel mai târziu în prima săptămână a lunii aprilie.
  4. Să solicite din partea Comisiei de Cancelari o informare cât mai urgentă asupra activităților sale, prezentată Consiliului Miniștrilor de Relații Externe al UNASUR, prin intermediul președenției pro tempore.
  5. Să exprime preocuparea noastră în fața oricărei amenințări la independența și suveranitatea Republicii Bolivariene Venezuela.

Santiago de Chile, 12 martie 2014

Latest Tweets