Comunicatul Conducerii Curții Supreme de Justiție


REPUBLICA BOLIVARIANĂ VENEZUELA
CURTEA SUPREMĂ DE JUSTIȚIE

COMITETUL DIRECTOR

Curtea Supremă de Justiție a Bolivariene Venezuela, întrunită în ședința Comitetului Director, acționând în exercițiul atribuțiilor conferite de Constituția Republicii Bolivariene Venezuela și de articolele 2 și 3 din Legea Organică aplicabilă, emite prezentul comunicat adresat opiniei publice naționale și internaționale:

Curtea Supremă de Justiție, atașată principiului constituțional al colaborării dintre Puterile Publice în realizarea obiectivelor Statului, răspunde mandatului stabilit de Consiliul de Apărare a Națiunii.

Puterea Judiciară, în exercițiul funcției de înfăptuire a justiției, care constituie o autoritate emanată de la popor, garantează supremația și punerea în practică a normelor și principiilor constituționale, îndeplinind în mod strict dispozițiile prevăzute de articolele 335 și 336 din Constituție, care îi conferă competența de a fi interpretul suprem și ultim al Constituției, revenindu-i, între ale atribuții, soluționarea conflictelor survenite între Puterile Publice și declararea neconstituționalității oricărei omisiuni din partea puterii legislative municipale, statale sau naționale de a garanta funcționarea statului.

Curtea Supremă de Justiție, în exercitarea jurisdicției, a garantat statul constituțional de drept și respectarea mandatelor încredințate de Constituție, contribuind prin aceasta la echilibrul dintre Puterile Publice, asigurând guvernabilitatea, exercitarea suveranității naționale și stabilitatea democratică.

Hotărârile pronunțate în scopul salvgardării ordinii constituționale au drept consecință adoptarea de măsuri destinate garantării funcționării eficiente a instituțiilor democratice ale statului venezuelean și a protejării Poporului Suveran, ceea ce nu poate fi denaturat sau alterat în niciun fel.

Hotărârile emanate de la Curtea Supremă de Justiție nu au împiedicat Parlamentul în exercitarea atribuțiilor sale, și nici nu l-a dizolvat sau desființat, recunoscând imunitatea parlamentară ca o garanție a funcției legislative, cu limitările prevăzute de textul constituțional. Continuarea exercițiului valid, legal și legitim al atribuțiilor sale constituționale constituie răspunderea exclusivă a organului legislativ, în respectarea hotărârilor Puterii Judiciare și a Statului de Drept.

Sistemul de guvernare venezuelean este constituit din cinci Puteri Publice naționale, care funcționează în mod autonom, iar conflictele care pot surveni sunt soluționate în conformitate cu dispozițiile constituționale; totuși, Puterea Judiciară nu va avea o atitudine pasivă în fața atacurilor la care putem fi supuși de către factori naționali și internaționali, care astăzi se coalizează într-o mișcare tendențioasă, care ignoră suveranitatea.

Curtea Supremă de Justiție, luând în considerare ordinul emis de Consiliul de Apărare a Națiunii, a procedat la revizuirea hotărârilor 155 și 156, prin intermediul căilor de atac prevăzute de legislația venezueleană și astfel, în prezent sunt publice și notorii cele două sentințe de clarificare, care aduc o contribuție didactică și exprimă în mod deplin spiritul democratic constituțional care servește ca fundament al hotărârilor pronunțate de această Instanță Supremă.

Puterea Judiciară a Republicii Bolivariene Venezuela, în consonanță cu propria misiune, își reafirmă disponibilitatea de a participa la dialogul național și angajamentul de a soluționa diferendele survenite între diferitele Puteri Publice, în conformitate cu prevederile Constituției Republicii Bolivariene Venezuela, garantând apărarea Națiunii și a Constituției aprobate de Poporul Venezuelean în vederea înaintării pe drumul care în mod irevocabil îi revine în Istorie: acela de a fi suverană, liberă și independentă.

Președinte
MAIKEL JOSÉ MORENO PÉREZ

Prim Vicepreședinte,
INDIRA MAIRA ALFONZO IZAGUIRRE

Vicepreședinte Secund,
JUAN JOSÉ MENDOZA JOVER

Directori,
MARÍA CAROLINA AMELIACH VILLAROEL
YVÁN DARÍO BASTARDO FLORES
JESÚS MANUEL JIMÉNEZ ALFONZO

sursa: Ambasada Republicii Bolivariene Venezuela

Latest Tweets