COMUNICATUL CONSILIULUI DE MINIȘTRII DE EXTERNE AI UNASUR


Unasur-VenezuelaÎn amplul raport al lucrărilor Comisiei Miniștrilor de Externe a UNASUR, care însoţește, consiliază și sprijină procesul de dialog în Republica Bolivariană Venezuela se evidenţțiază contribuţția construcţțivă a UNASUR pentru a întări contextul pozitiv al dialogului și comunicării între toate sectoarele implicate, în vederea consolidării convieţțuirii pacifice și a stabilităţții în țară.

S‐a reiterat preocuparea pentru acţțiunile care s‐ar putea interfera într‐o manieră negativă în dezvoltarea acestui proces de dialog, generând dificultăţi în atingerea obiectivelor de pace și   stabilitate democratică la care UNASUR aspiră.

S‐a reafirmat convingerea că dialogul care se dezvoltă între Guvern și sectoarele opoziției venezuelene, este prioritar și necesar. În acest sens, UNASUR respinge inițiativa legislativă care urmărește să impună sancțiuni unilaterale funcționarilor statului venezuelean, invocând principiul neintervenției în problemele interne ale altor state și care afectează negativ acest dialog și reprezintă un obstacol pentru poporul venezuelan în depășirea dificultăților de menținere a independenţței, păcii și democrației.

Santa Cruz‐Galápagos, Ecuador, 23 mai 2014

sursa: Ambasada Republicii Bolivariene Venezuela

Latest Tweets