Consiliul Național al Asociațiilor de Prietenie și Solidaritate dintre Popoarele Român și Cubanez


COMUNICAT

Sâmbătă, 21 octombrie 2016, a avut loc Conferința „Consiliului Național al Asociațiilor de Prietenie și Solidaritate dintre Popoarele Român și Cubanez” din România, în spatiul oferit de Asociația de Prietenie Româno Cubaneză ”CHE GUEVARA”.
Au participat reprezentanți din Bucuresti și din țară, ai asociațiilor, fundațiilor și grupurilor care promovează prietenia și solidaritatea cu Republica Cuba și cu demnul său popor, supus unui embargou dur și inuman, de peste o jumătate de secol, din partea celei mai mari puteri economice și militare de pe planetă, Statele Unite ale Americii.

Dintre participanti se pot enumera: Petre Ignatencu, președinte fondator al Asociației de Prietenie Româno Cubaneză ”CHE GUEVARA”, Ion Hotinceanu, președinte al Asociației de Prietenie româno-cubaneză ”Jose Marti”, Crețu Constantin, președinte al Asociației ”Geniul Carpaților”, Gheorghe Boaghe, președinte al Asociației de Prietenie româno-cubaneză ”Moncada”, Petrică Dima, președinte al Asociației de Prietenie Româno-Cubaneză, Prof. Ghe. Ungureanu, președinte al Asociației de Prietenie Româno-Cubaneză ”Fidel Castro”, Vasile Orleanu, președinte al Fundației ”Avangarda”, Constantin Rotaru, președinte al Grupului de Prietenie româno-cubaneză a PSR.

Invitați de onoare au fost E.S. Nieves Iliana Hernandez Gonzales – Ambasador Extraordinar și Plenipotențiar al Republicii Cuba în România, Ibis Alvisa Gonzales – director general pentru Europa al Institutului Cubanez de Prietenie cu Popoarele – ICAP și E.S. Prof. Univ. Dr. Dumitru PREDA, fost Ambasador al României în Republica Cuba.

În cadrul conferinței au fost prezentate activitățile desfășurate de asociațiile componente pentru promovarea imaginii și preocupările poporului cubanez în a rezolva problemele sale sociale, economice și culturale, în contextul embargoului SUA cu peste 50 de ani în urmă și menținut și după reluarea, în acest an, a relațiilor diplomatice.

În urma dezbaterilor, participanții și-au exprimat interesul de a continua și extinde promovarea relațiilor tradiționale de prietenie și cooperare dintre poporul român și cubanez, ca o premiză a dorinței reciproce de pace, prietenie și progres în întreaga lume.

Consiliul Național al Asociațiilor de Prietenie și Solidaritate dintre Popoarele Român și Cubanez au decis desființarea funcției de Președinte și înlocuirea cu cea de Coordonatar al Consiliului National. În această funcție a fost ales Dl. Cristian Ciobanu.

Fostul președinte Ion Hotinceanu, în virtutea funcției avute și drept recunoaștere a activității concrete desfășurate în cadrul Consiliului Național a fost desemnat Președinte de Onoare al Consiliului Național.

În încheiere participanții la conferință au dezbătut și aprobat Declarația de Solidaritate cu poporul cubanez pentru ridicarea embargoului SUA. Acest document va fi transmis celei de-a XVII-a Adunări Europene de Solidaritate cu Cuba ce va avea loc în zilele de 18-20 noiembrie în Suedia.

Biroul de presă

DECLARAȚIA CONFERINȚEI NAȚIONALE

Consiliul Național al Asociațiilor de Prietenie și Solidaritate dintre Popoarele Român și Cubanez, întruniți în Conferința Națională la București, cerem în mod unanim și urgent ridicarea blocadei economice, comerciale și financiare impusă poporului cubanez de peste 50 de ani, pentru că această politică injustă aplicată cubanezilor îngrădește dezvoltarea normală socială și economică a națiunii caraibiene.

Ne unim cererii internaționale a tuturor oamenilor de bine din lume să se termine cu această politică eșuată care cauzează daune enorme cubanezilor care, în pofida acestei situații, luptă pentru a menține cuceririle dobândite în cei 57 de ani de Revoluție.

Blocada este principala încălcare a drepturilor omului și nu afectează numai poporul cubanez, ci și dreptul suveran al tuturor țărilor din lume care întrețin relații cu Cuba și încalcă dreptul internațional, scopurile și principiile Cartei Națiunilor Unite și normele unui comerț liber.

Reiterăm că ne solidarizăm cu cererea universală a celor care s-au mobilizat în apărarea suveranității Cubei, cu toți cei care manifestă în lume pentru respectarea principiului neintervenției în treburile interne ale statelor și pentru libera determinare a popoarelor.

Astăzi relațiile dintre Cuba și S.U.A. se află pe calea unei normalizări, dar relația este limitată de agresiuni politice, ca ilegala ocupare a teritoriului de la Guantanamo, programe subversive și dezinformare care lezează demnitatea unui popor curajos și patriot.

Pentru toate acestea, cei prezenți la Conferința Națională reiterăm și vom continua să cerem cu insistență respectarea dreptului poporului cubanez de a trăi și a se dezvolta economic și social în Patria suverană, independentă, ocupându-și locul bine-meritat în concertul națiunilor progresiste ale lumii.

CONSILIUL NAȚIONAL AL ASOCIAȚIILOR DE PRIETENIE SI SOLIDARITATE
DINTRE POPOARELE ROMÂN și CUBANEZ
FORUMUL SOCIAL ROMÂN

București, 21 octombrie 2016

Latest Tweets