Consiliul Național Electoral (CNE) al Venezuelei informează asupra rezultatelor alegerilor pentru Adunarea Națională Constituantă (ANC), care au avut loc pe data de 30.07.2017


electionNOTĂ DE PRESĂ

Consiliul Național Electoral (CNE) al Venezuelei a emis un prim buletin de rezultate, prin care informează că la aceste alegeri au participat 8.089.320 de cetățeni venezuelani, ceea ce reprezintă un procent de 41,53% din registrul electoral. Cu prilejul prezentării raportului asupra desfășurării procesului electoral, Președinta Consiliului Național Electoral a subliniat participarea și afluența electorilor pe întreg teritoriul național. ”Oamenii participă, mergând spre centrele de votare pentru a-și exprima opinia și suveranitatea prin intermediul votului”.

Nivelul de participare este considerat înalt, având în vedere că sectoarele opoziției au boicotat acest proces și nu au participat.

Adunarea Națională Constituantă (ANC) va fi formată din 545 de membri, dintre care 364 de locuri vor reveni membrilor regiunilor țării, 8 vor reveni reprezentanților populației indigene, iar celelalte 173 de locuri vor reveni diferitelor sectoare (muncitori, studenți, țărani, persoane cu dizabilități, pensionari, mediul de afaceri și reprezentanți ai consiliilor comunale). Instalarea ANC este prevăzută pentru data de 3 august 2017.
Trebuie amintit faptul că, pe data de 1 mai, Președintele Republicii, Nicolás Maduro Moros, a semnat un decret de convocare a unei Adunări Naționale Constituante, în temeiul atribuțiilor conferite de articolele 347, 348 și 349 din Constituția Republicii Bolivariene Venezuela.

election1Conform Constituției Republicii Bolivariene Venezuela, poporul venezuelan este depozitarul puterii constituante originare, iar inițiativa de convocare poate fi luată de Președintele sau Președinta Republicii în cadrul Consiliului Miniștrilor, de Adunarea Națională, pe baza acordului a două treimi din numărul membrilor, de Consiliile Municipale întrunite în ședință publică, prin votul a două treimi din numărul acestora, sau de un procent de cincisprezece la sută din numărul electorilor înscriși în Registrul Electoral.

De asemenea, se reamintește faptul că obiectivul acestei Adunări Naționale Constituante constă în consolidarea Constituției aprobate prin referendum popular în 1999, cu integrarea noilor axe și teme. În cadrul temelor propuse sunt incluse:
1. – O Constituantă pentru pace care să îmbunătățească procesele prevăzute de Constituția din 1992;
2. – Constituirea unui noi sistem economic post petrolier;
3. – Promovarea unui nou Stat al Bunăstării Sociale, cu integrarea marilor misiuni sociale;
4. – Potențarea funcționării sistemului de justiție și protecție a poporului;
5. – Stimularea noilor forme de democrație participativă, cu rol principal în domeniul social și politic, prin integrarea Consiliilor Comunale și a Comunelor;
6. – Promovarea unei politici externe suverane cu obiectivul de a continua stimularea unei lumi multicentrice și multipolare;
7. – Promovarea identității culturale, a noii cetățenii venezuelane și a diversității culturale; 8. – Garanții cu privire la viitor, drepturile sociale, culturale, educative, drepturile tehnologice ale tineretului și, în cele din urmă, 9. – Protejarea vieții.

București, 31 iulie 2017

Sursa: Ambasada Republicii Bolivariene Venezuela

Latest Tweets