Costul unei politici arbitrare


Articol publicat de GRANMA din 9 octmbrie 2014

Autor: Yudy Castro Morales

Pe piața internațională a romului, mărcile Premium au atins în 2013 estimativ 45 de milioane lăzi, din care aproximativ 40% sunt consumate în Statele Unite. Dacă societatea mixtă Havana Club International ar fi putut să vândă romurile noastre pe piața americană, din martie 2013 până în martie 2014, conturile sale financiare ar fi contabilizat venituri de peste 100 milioane dolari. Această cifră, totuși, face parte astăzi din gravele prejudicii pe care le provoacă țării noastre o politică arbitrară care durează deja de prea mulți ani.

Acest exemplu figurează printre multe altele care pun în evidență natura blocadei economice, comerciale și financiare impusă Cubei și care numai Ministerului Industriei Alimentare (MINAL) i-a provocat, în perioada analizată, pierderi de peste 102 milioane dolari, după cum s-a arătat într-o conferință de presă joia trecută.

Poate că s-ar fi putut folosi mai eficient o bună parte din baza industrială sau diversifica ofertele de mai bună calitate pentru populație cu această sumă, a spus Betsy Diaz Velazquez, vice-ministru al MINAL, care a pus un accent special pe veniturile nepercepute din exporturile de bunuri și servicii, precum și prejudiciile monetar-financiare, reducerile de producție și cele rezultate din reorientarea geografică a comerțului.

În acest sens, Antonio Guerra, directorul întreprinderii comerciale Caribex, a exlicat că aceasta a trebuit să limiteze exporturile de produse pescăreștiîn Statele Unite, piață cu capacitate de asimilare aproape în totalitate a exporturilor, în special langustă și homar marin, sortimente libere de taxe tarifare acolo. În schimb, comercializarea ”obligată” cu alți clienți unde exporturile sunt grevate de taxe a însemnat pentru Caribez un prejudiciu care se apropie de jumătate de milion de dolari.

Și Juan Gonzalez Escalona, președintele Corporației Cuba Ron și al societății mixte Havana Club International, s-a referit la maniera grosolană prin care blocada lezează gestiunea impresarială.

”Pe piața internațională romurile din mărcile Premium au atins în 2013 o producție de 45 milioane lăzi, din care aproximativ40% se consumă în Statele Unite. Havana Club este liderul romurilor Premium în câteva țări ca Germania, Italia, Regatul Unit, Elveția, Peru, Bolivia, Olanda…Totuși, politica absurdă a vecinului din nord face ca Cuba să nu poată cuceri piața americană”, a spus el.

Au fost evidente în fiecare intervenție prejudiciile aduse economiei prin scumpirea transportului și creșterea prețului la unele materii prime contractate cu furnizori îndepărtați. Printre entitățile afectate se evidențiază Los Portales S.A. Papas & Co., Stella, întrepridnerea importatoare și exportatoare Alimpex și cea mixtă Bucanero.

De asemenea, Betsy Diaz a semnalat cum ”an după an cresc prejudiciile provocate de blocadă, a cărei recrudescență, din 2013 până acum, a atins un vârf de amenzi impuse băncilor și societăților care operează cu omoloagele cubaneze.

Entitățile naționale sunt obligate să recurgă la cheltuieli financiare ridicate din cauza taxelor de schimb și să mențină niveluri foarte ridicate de inventar datorită situării geografice îndepărtate a furnizorilor, ceea ce duce la o fatidică imobilizare a resurselor.

sursa: Ambasada Republicii Cuba

Latest Tweets