Cuba a atins obiectivele de dezvoltare ale mileniului în pofida blocadei


cuba_obiectiveAstfel a reafirmat deputata Ana Maria Mari Machado, vicepreședinta Parlamentului, la Conferința Mondială a Președinților de Parlamente  la Națiunile Unite, și și-a exprimat preocuparea față de lipsa de concretețe pentru a reuși atingerea celor de dezvoltare sustenabilă.

Cuba, în pofida blocadei,  și-a stabilit politica socială și a îndeplinit Obiectivele de Dezvoltare ale Mileniului.

NEW YORK, 3 septembrie (PL). –  Cuba  a exprimat preocuparea pentru lipsa de concordanță între mijloacele de implementare și  scopurile bune ale celor 17 Obiective de Dezvoltare Durabilă conținute  de Agenda Post 2015 care va fi supusă dezbaterii de către șefii de Stat și de Guverne la sfârșitul lunii.

Vorbind la Conferința Mondială a Președinților de parlamente, care a avut loc la sediul ONU, deputata Ana Maria Mari  Machado, vicepreședinta  Adunării Naționale, s-a referit la faptul că această lipsă de cocretețe pune în pericol ținta  de atins în anul 2030, o lume în care toți locuitorii să aibă protecție socială, și a pus accentul pe necesitatea de a evita frustrarea cum s-a întâmplat cu cele opt Obiective  de Dezvoltare ale Mileniului convenite în anul 2000, unde s-au înregistrat progrese, dar cu diferențe substanțiale.

Vicepreședinta Parlamentului a amintit că Cuba, în pofida blocadei, și-a stabilit politica socială și a îndeplinit Obiectivele Mileniului, chiar unele au fost atinse cu mult înainte de a fi stabilite în anul 2000.

Ca un element al analizei sale  a pus în evidență faptul că până acum nu s-a simțit voință din partea majorității țărilor dezvoltare de a duce la îndeplinire  angajamentele luate cu Ajutorul Oficial pentru Dezvoltare, în timp ce  se vrea minimalizarea  importanței celor trei piloni ai Dezvoltării durabile (economic, social și mediu) cu  includerea de elemente   care au un marcat caracter politic.

Deputata Mari Machado  a declarat că ar fi fost crucial să se integreze în aceste ținte teme cum este cultura, populația și să se pună un accent mai puternic  pe dreptul la dezvoltare, precum și să nu se excludă schimbările casre trebuie să se producă în politica internațională și în organizațiile și instituțiile internaționale, inclusiv  chiar ONU și cele de la Bretton Woods, absolut necesare pentru atingerea unei adevărate dezvoltări durabile.

În concluzie, parlamentara cubaneză a reamintit cuvintele rostite în 1995 de liderul istoric al Revoluției, Fidel Castro Ruz, la a 50-a aniversare a ONU, când a tras un semnal de alarmă la Adunarea Generală că lipsa raționalității ar face  imposibilă dezvoltarea  durabilă și ar supune  la amenințări grave viața  de pe planetă.

La această Conferință, deschisă lunea trecută de secretarul general al ONU, Ban Ki-mon, și de Președintele  Uniunii Interparlamentare, Saber Chowdhury, peste 170 de președinți și vicepreședinți de parlamente au recunoscut în discursurile lor că sunt necesare eforturi extraordinare pentru a construi lumea pe care  o vor oamenii, contracarând numeroasele  provocări care subminează democrația, pacea și dezvoltarea.

sursa: Ambasada Republicii Cuba

Latest Tweets