CUBA DENUNȚĂ LA ONU BLOCADA CA MĂSURĂ COERCITIVĂ

CUBA DENUNȚĂ LA ONU BLOCADA CA MĂSURĂ COERCITIVĂ


Havana, 19 oct (ACN)

Blocada impusă de Statele Untie constituie o măsură coercitivă unilaterală care dăunează exercitării drepturilor poporului cubanez, a dnunțat reprezentanța Cubei la Organizația Națiunilor Unite (ONU).

Cuba, al cărei popor suferă de peste 55 de ani o blocadă economică, coemrcială și financiară, cunoaște bine daunele și prejudiciile pe care le provoacă măsurile coercitive, a afirmat reprezentantul cubanez, consilier Alejandro Castillo.

Conform site Cubaminrex, intervenind în dialogul interactiv cu Raportorul Special al Consiliului Drepturilor Omului, reprezentantul cubanez a reiterat opoziția țării sale la folosirea acestui instrument de presiune politică și economică.

Protestul a fost exprimat în cadrul celei de-a Treia Comisii a ONU, referitoare la repercursiunile negative ale măsurilor coercitive unilaterale și folosirea lor contra oricărei țări, în special contra țărilor în curs de dezvoltare.

Castillo a reafirmat că măsurile coercitive unilaterale sunt contrare dreptului internațional și umanitar, contravin Cartei ONU și normelor și principiilor pe care se bazează relațiile pașnice dintre State.

Aplicarea unor asemenea măsuri, a avertizat el, frânează dezvoltarea economică și socială și crează impedimente în calea dezvoltării multilaterale a națiunilor și deplina exercitare a drepturilor omului.

El a anunțat că delegația Cubei, în calitate de coordonatoare a Grupului de Lucru pentru Drepturile Omului a Mișcării Țărilor Nealiniate, va prezenta în această sesiune a Adunării Generale proiectul de rezoluție intitulat Drepturile Omului și măsurile coercitive unilaterale.

sursa: Ambasada Republicii Cuba

Latest Tweets