CUBA REAFIRMĂ VOINȚA POLITICĂ DREPT PRINCIPIU PENTRU A ASIGURA DREPTUL DEPLIN LA DEZVOLTARE


ARCIntervenția E.S.Dna. Anayansi Rodríguez Camejo, reprezentanta permanentă a Cubei la ONU de la Geneva, la Conferința de promovare și protecție a dreptului la dezvoltare, in cadrul sesiunii Consiliului pentru Drepturile Omului

Domnule Președinte,
Îi felicităm pe distinșii delegați pentru intervențiile lor la această masă rotundă care ne permite să atragem atenția asupra dreptului la dezvoltare.
La a 30-a aniversare a Declarației Dreptului la Dezvoltare, Cuba reafirmă că operaționalizarea acestui drept trebuie să concentreze toate eforturile în cadrul îndeplinirii Agendei 2030 pentru Dezvoltare Sustenabilă.

Progresele obținute prin inițiativele în materie de cooperare și integrare solidară și bazate pe complementarietate, atât la nivel bilateral cât și regional, cum este cazul Alianței Bolivariene pentru popoarele Americii Noastre, sunt bune practici de urmat pentru a face efectiv acest drept.

Țările dezvoltate trebuie să-și îndeplinească angajamentele în materie de asistență oficială pentru dezvoltare, cu resurse financiare adiționale, predictibile și suficiente. Trebuie să lărgească și crearea de capacități și transfer de tehnologie. Piețele economiilor avansate n-ar trebui să impună restricții la exporturile țărilor sărace.

Trebuie să existe la problemele și suferințele milioanelor de persoane care trăiesc în condiții de sărăcie și subdezvoltare și care afectează deja și societățile cele mai industrializate.
Cuba reafirmă că voința poli8tică din partea tuturor, în special din partea țărilor dezvoltate, și relativ cu puține resurse s-ar putea face mult pentru dreptul la dezvoltare al sutelor de milioane de oameni din toată lumea.

Vă mulțumesc. (Misiunea Permanentă a Cubei la Geneva)

CUBA ADRESEAZĂ CHEMAREA DE A SE EVITA SELECTIVITATEA, STANDA5DUL DUBLU ȘI POLITIZAREA CONSILIULUI PENTRU DREPTURILE OMULUI

Intervenția reprezentantei Cubei la dezbaterile generale ale temei 2, Raportul Înaltului Comisar al Națiunilor Unite pentru Drepturile Omului
Geneva, 13 iunie 2016

Domnule Președinte,
Am ascultat cu interes Raportul oral al Înaltului Comisar și reiterăm necesitatea de a se relua practica de a-l distribui în prealabil, lucru care ar contribui la o participare la dezbateri a tuturor Statelor, care ar trebui să fie în continuare o prioritate.

Am luat notă de rezultatele obținute și acțiunile desfășurate de Înaltul Comisar și Oficiul său în îndeplinirrea mandatelor încredințate de Statele Membre. Sperăm ca principiile de imparțialitate și obiectivitate să fie în continuare jaloanele de îndeplinire a mandatului, așa cum este stabilit în rezoluția 48/141 a Adunării Generale.

De la crearea Consiliului s-a avansat în apromovarea și protecția drepturilor omului. Totuși, trebuie făcut mai mult pentru a evita selectivitatea, standardul dublu și politizarea să nu prindă rădăcini în lucrările acestui organ. Înaltul Comisar poate face mult pentru atingerea acestui obiectiv.

Printre temele menționate în raportul său și care necesită o atenție specială în cadrul Decadei Internaționale a Persoanelor afro-descendente, este aceea de a le asigura o reprezentare adecvată în structurile guvernamentale. În Cuba, unde negrii și metișii reprezentăm 36% din populație, avem 37,8% reprezentare parlamentară și o amplă reprezentare în structurile guvernamentale și în aprocesele de luare a deciziilor.

În ceea ce privește Venezuela, sprijinim cu fermitate Guvernul Constituțional al Președintelui Nicolas Maduro Moros în demersul lui de a salvgarda pacea și asigura insstituționalizarea democratică a țării sale. Respingem încercarea ilegitimă de aplicare a Cartei Democratice a OSA contra Venezuelei care are ca scop favorizarea unei itnervenții contra guvernului constituțional al acestei țări.

Domnule Președinte,
A continua întărirea transparenței și eficienței în folosirea resurselor Oficiului, dialogul respectuos cu Statele, inclusiv inițiativele pe care le desfășoară Oficiul, creșterea cooperării și creerii de capacități, trebuie să continue acestea fiind priorități ale muncii Înaltului Comisar.

Aceasta include și o îmbunătățire a componenței geografice a personalului Oficiului său. Adresăm chemarea să se pună accentul pe acțiuni mai vizibile și mai eficiente cu privire la acest aspect.

Reiterăm Înaltului Comisar necesitatea ca el și Oficiul său să continue să lucreze pentru o bună promovare și protecție a tuturor drepturilor omului, într-o manieră obiectivă, ne-selectivă și ne-politizată.

Vă mulțumesc.

sursa: Ambasada Republicii Cuba

Latest Tweets