CUBA REITEREAZĂ VOINȚA NECLINTITĂ DE A COMBATE TERORISMUL


cuba_terorismNew York, 14 februarie 2017

Cuba a reiterat la Națiunile Unite voința sa neclintită de a combate terorismul și condamnă toate actele de terorism, metodele și practicile teroriste sub orice formă și manifestare, oricare ar fi motivațiile, inclusiv terorismul de stat.

“Țara noastră sprijină adoptarea unei convenții generale asupra terorismului și este favorabilă convocării unei conferințe internaționale, sub auspiciile Națiunilor Unite, care să dea o replică multilateral convenită terorismului. Respingem și condamnăm standardul dublu și selectivitatea în tratarea acestei teme”, a subliniat Reprezentantul Permanent al Cubei la Națiunile Unite, Ambasadoarea Anayansi Rodrgiuez Camejo, în intervenția sa în Dezbaterea Deschisă din Consiliul de Securitate cu privire la amenințările la adresa păcii și securității internaționale provocate de actele teroriste: protecția infrastructurii critice.

“Lupta contra terorismului nu poate fi utilizată ca pretext pentru ingerințe și intervenționism, agresiuni, și nici pentru încălcarea dreptului internațional și a drepturilor omului”, a spus în acest context Ambasadoarea Cubei.

Apoi, despre folosirea de către actori statali și ne-statali a noilor tehnologii ale Informației și telecomunicațiilor, în scopuri incompatibile cu pacea și securitatea internațională, diplomata a spus că ”este o problemă gravă care cere efortul tuturor statelor”.

În acest sens, a încheiat calificând drept crucială obținerea unui instrument internațional legal, în cadrul sistemului Națiunilor Unite, care să reglementeze utilizarea ITC și să asigure utilizarea lui în conformitate cu Dreptul Internațional și, în particular, cu Carta Națiunilor Unite. (Cubaminrex-Misión Permanente de Cuba ante las Naciones Unidas).

sursa: Ambasada Republicii Cuba

Latest Tweets