CUBA SE VA APĂRA CONTRA ORICĂREI CALOMNII


cuba_calomnie22/06/2016
Intervenția delegatului Cubei, Pablo Berti Oliva, în exercițiul dreptului la replică adresat delegației SUA, la a 32-a sesiune a Consiliului Drepturilor Omului de la Geneva.

Domnule Președinte,

Reprezentantul Statelor Unite critică din nou Cuba fără vreun fundament în fața acestui organ și ne vedem obligați să-i aducem aminte că ar trebui să se concentreze pe problemele drepturilor omului din propria țară, care nu sunt puține. Poporul nordamerican merită ca Guvernul său să răspundă și să rezolve violările drepturilor care se comit zilnic împotriva sa.

Statele Unite nu au nici o autoritate morală să-i critice pe alții. În Statele Unite se petrec cu o frecvență alarmantă fapte de discriminare rasială sau brutalități polițienești, chiar moartea oamenilor în incidente de acest fel. Statele Unite, nu Cuba, este țara unde armele de foc se pot achiziționa liber și se pot folosi de oricine fără discriminare și este lamentabil, iar structurile guvernamentale nu pot pune limite.

Cum este posibil ca Statele Unite să le spună altora să-și îmbunătățească respectarea libertății de expresie când refuză să puă capăt sistemului global de spionaj în cvomunicațiile pe care le-au implementat?

Oare nu este o violare flagrantă a dreptului la exprimare liberă și la intimitate a persoanelor cărora li se interceptează comunicațiile?

Legat de libertatea de asociere, ne întrebăm dacă cetățenii indignați dein Ferguson care au protestat de repetate ori cotnra rasismului dominant în acest oraș, oare nu au dreptul să li se respecte dreptul la asociere pașnică.

Când se vorbește despre libertatea religiei, de ce Statele Unite nu se referă la senti9mentul anti-musulman crescând la politicieni și la grupurile de extrema-dreapta. Le adresăm chemarea să se concentrese să schimbe această situație, în loc să-i critice pe alții.

De asemenea, adresăm Statelor Unite chemarea să retrocedeze Cubei teritoriul ocupat ilegal de Baza navală de la Guantanamo, în al cărei centru de detenție se torturează și sunt deținute persoane fără judecată. Îndemnăm Statele Unite să permită ca Raportorul Special asupra Torturii să vizsiteze fără restricții centrul respectiv.

Nu vom obosi să cerem încetarea politicii genocide de blocadă.

În Cuba avem multe exemple de respectare și exercitare a drepturilor omului, nu numai pentru poporul nostru, ci și pentru alte popoare ale lumii, prin solidaritatea și cooperarea internațională, în special în domeniul educației și sănătății care pentru Cuba nu sunt, nicidecum, o afacere, ci drepturi fundamentale ale omului.

Cuba va continua să se apere contra oricărei calomnii.

Vă mulțumesc.

(Cubaminrex-Misión Permanente de Cuba en Ginebra)
sursa: Ambasada Republicii Cuba

Latest Tweets