Declaratia Conferinței Extraordinare la nivel înalt ALBA-TCP pentru combaterea Ebola

Declaratia Conferinței Extraordinare la nivel înalt ALBA-TCP pentru combaterea Ebola


Havana, 20 octombrie 2014.

Țările membre ale Alianței Bolivariene pentru Popoarele Americii Noastre – Tratatul de Comerț al Popoarelor (ALBA-TCP), întrunite la Havana, la 20 octombrie 2014, cu ocazia Summitt-ului Extraordinar pentru combaterea epidemiei de Ebola.

Profund preocupate de catastrofa umanitară din Africa Oaccidentală provocată de Ebola, care a fost considerată de Organizația Mondială a Sănătății (OMS) ca ”urgență de sănătate publică” legat de amenințarea pe care o reprezintă propagarea în alte țări și regiuni ale lumii.

Conștienți de urgența cu care comunitatea internațională în ansamblul ei, în deplină cooperare cu OMS, cu Organizația Panamericană de Sănătate (OPS) și Misiunea Națiunilor Unite pentru combaterea de urgență a Ebola (UNMEER), trebuie să întreprindă acțiuni pentru a combate acest flagel cu toate resursele necesare.

Contatând cu preocupare că resursele internaționale necesare pentru a întreprinde acțiuni rapide și eficace pentru a combate epidemia de ebola continuă să fie insuficiente, ceea ce ar putea să se transforme într-o pandemie dintre cele mai grave din istoria omenirii.

Reafirmând că ALBA-TCP se bazează pe principiile de solidaritate, cooperare și complementarietate între țările noastre, și angajarea cu popoarele cele mai vulnerabile și apărarea vieții pe planetă.

Convinși că este imperios necesară adoptarea de măsuri de cooperare eficiente și urgente care, prin acțiuni coordonate în domeniul sănătății și alte sectoare, să contribuie ca epidemia de ebola să nu se extindă în țările din emisfera noastră.

Amintind cele stabilite de Regulamentul Santiar Internațional (2005) și Foaia de Parcurs de Ripostă la ebola a OMS, din 26 august 2014, care ave ca obiectiv evitarea transmiterii bolii ebola la scară globaslă, și combaterea consecințelor oricărei alte progagări internaționale.

Luând notă de protocoalele OMS pentru prevenirea răspândirii bolii ebola printre oameni, organizații și sectoare de populație.

Subliniind că este posibilă oprirea izbucnirii ebola, înspecial prin aplicarea acțiunilor stabilite în materie de securitate și sănătate, și alte măsuri preventive care și-au demonstrat eficacitatea.

CONVENIM:

 1. Să ne coordonăm eforturile pentru prevenirea și combaterea epidemiei de ebola, inclusiv prestarea rapidă și utilizarea asistenței între țările noastre, cu lucrătorii sanitari și materialele sanitare pertinente.
 2. Să acordăm atenție cu prioritate nevoilor speciale ale țărilor frățești din Caraibe, care să le permită să beneficieze de cooperare pentru a preveni și combate ebola care se stabilesc între țările membre ale ALBA-TCP.
 3. Să fie activată Rețeaua de Apărare epidemiologică a ALBA-TC a cărei înființare a fost       decisă la prima Reuniune a Miniștrilor Sănătății din Alianță, care a avut loc la 25 februarie 2014 la Caracas.
 4. Să sprijinim cu hotărâre brigăzile medicale de voluntari specializați în combaterea dezastrelor și a marilor epidemii, Contingentul ”Henry Reeve” din Republica Cuba, care lucrează în țările Africii. În acest sens, ne exprimăm dispoziția ca Alianță Bolivariană să contribuim cu personal sanitar înalt calificat care să se alăture eforturilor acestui contingent în misiunile care sunt cerute în regiunea latinoamericană și caraibiană.
 5. Stabilirea mecanismelor naționale de diagnosticare și izolare rapidă a prezumtivelor cazuri de infectare, ținând cont de manifestările clinice inițiale ale bolii, istoricul călătoriilor și/sau istoricul expunerii raportate de pacient sau obținută din investigații epidemiologice.
 6. Împărtășira și generarea de capacități de diagnosticare a bolilor care necesită laboratoare cu un nivel adecvat  de bio-siguranță.
 7. Proiectarea și executarea de campanii de educare publică de prevenție și ripostă la ebola, pentru a crește pregătirea populației și încrederea acesteia.
 8. Luarea și întărirea de măsuri preventive pentu detectarea și atenuarea expunerii la infecția cu ebola și prestarea de tratament și servicii medicale eficiente pentru personalul medical.
 9. Întîrirea măsurilor de apărare și control epidemiologic la frontiere, în special în porturi și aeroporturi.
 10. Să contribuim la formarea de personal sanitar specializat în prevenirea și combaterea ebola în țările membre ale ALBA-TCP și Caraibe, pe baza experienței acumulate.
 11. Înființarea unui grup de profesioniști de diferite specialități pentru formarea de personal sanitar în domeniul bio-securității, inclusiv uzul echipamentelor de protecție a personalului în fața cazurilor suspecte sau confirmate de ebola, atenția pentru cazurile de boli hemoragice și a pacienților în stare critică, care pot deveni asesori înțările lor.
 12. Asigurarea, în cea mai mare cantitate posibilă a isntalațiilor din sistemul de sănătate, echipamente medicale de rezervă și materiale vitale în manipularea bolii.
 13. Încurajarea investigațiilor științifice, epidemiologice și biologice a ebola în cadrul ALBA-TCP, și dezvoltarea cooperării în acest domeniu cu alte țări, ca o contribuție la eforturile internaționale îndreptate spre       coombaterea eidemiei și cu scopul de a consolida indeăendența științifică, medicală și sanitară a țărilor din Alianță.
 14. Perfecționarea mecanismelor de informare între țările noastre, astfel încât să fie menținută actualizată situația epidemiologică din țările ALBA-TCP și să fie diseminate cu mai mare facilitate experiențele dobândite.
 15. Sprijinirea hotîrâtă a inițiativelor Națiunilor Unite, în particular a OMS/OPS și UNMEER, destinate implementării recomandărilor Comitetului Internațional de Urgență a Regulamentului Sanitar..
 16. Întărirea cooperării în domeniul combaterii și prevenirii ebola cu alte țări din emisferă și derularea acelor programe comune care să contribuie la atingerea scopului propus.
 17. Convocarea în zilele de 29 și 30 octombrie, la Havana, Cuba, a unei reuniuni tehnice a specialiștilor și liderilor din țările ALBA-TCP pentru schimburi de experiență și cunoștințe, precum și concertarea strategiilor de prevenire și combatere a amenințărilor epidemiei de ebola.
 18. Miniștrii Sănătății din țările ALBA-TCP să elaboreze un Plan de Acțiune în lumina propunerilor reuniunii tehnice a specialiștilor și liderilor, și aplicarea imediată, în coordonare cu OMS/OPS. Planul va trebui să fie prezentat spre dezbatere Șefilor de state și Guverne ai ALBA/TCP, cel târziu pe 5 noiembrie 2014.
 19. Utilizarea tuturor resurselor la dispoziția Secretariatului Executiv al ALBA-TCP pentru sprjinirea inițiativelor convenite.
 20. Felicităm Republica Bolivariană a Venezuelei pentru donația de 5 milioane dolari pentru combaterea ebola, și care au fost înmânați Secretarului General al ONU la 16 octombrie 2014.
 21. Felicităm Republica Cuba și poporul cubanez pentru dovada de solidaritate cu țările frățești din Africa Occidentală prin trimiterea de personal medical cubanez.
 22. Să propunem Comunității Statelor Latinoamericane și Caraibiene (CELAC) să promoveze eforturile regionale pentru prevenirea și combaterea amenințării epidemiei ebola.
 23. Continuarea colaborării cu țările Africii afectate de epidemie, menținerea cooperării existente cu cele ne afectate și asimilarea experienței brigăzilor specializate în combaterea dezastrelor și a marilor epidemii care lucrează acolo.

Havana, 26 octombrie 2014.

sursa: Ambasada Republicii Cuba

Latest Tweets