Declarația Consiliului Național al Asociațiilor de Prietenie și Solidaritate dintre Popoarele Român și Cubanez privind Extraordinara și istorica victorie a Cubei și a Națiunilor Unite contra blocadei


Rezoluția cubaneză ”Necesitatea de a se pune capăt blocadei economice, comerciale și financiare a Statelor Unite contra Cubei” a primit în 26 octombrie 2016 la Națiunile Unite o aprobare istorică obținând 191 voturi pentru, nici unul contra și numai 2 abțineri (Statele Unite și Israel).

Consiliul Național al Asociațiilor de Prietenie și Solidaritate dintre Popoarele Român și Cubanez, solicită, mai ales în urma acestui vot, Senatului SUA ridicarea imediată a blocadei economice, comerciale și financiare impuse poporului cubanez de peste 50 de ani, întrucât reprezintă o încălcare flagrantă a dreptului internațional prin îngrădirea relațiilor bilaterale și impunerea de sancțiuni statelor care doresc să colaboreze pe baze reciproc avantajoase cu Cuba, ceea ce a adus de-a lungul anilor suferințe imense eroicului popor cubanez.

Acest embargou a generat Cubei pierderi de peste 1000 de miliarde de dolari și a promovat în relațiile internaționale discriminarea și dezinformarea în numele unei democrații care a adus suferința unui popor demn care în ciuda tuturor greutăților și-a apărat cu demnitate independența, suveranitatea și regimul politic.

În urma votului istoric al Națiunilor Unite, Consiliul Național al Asociațiilor de Prietenie și Solidaritate dintre Popoarele Român și Cubanez consideră că este imperios necesar ca Senatul SUA să ridice imediat embargoul pentru a se putea realiza o normalizare a relațiilor economice și financiare dintre cele două țări, să înceteze ocuparea ilegală a teritoriului de la Guantanamo, și a programelor subversive de dezinformare și discreditare care lezează demnitatea unui popor curajos, demn și patriot.

Secolul XXI impune noi repere de promovare și respectare a dreptului internațional de către toate statele indiferent de mărime și putere pentru că numai astfel se va reuși promovarea unei adevărate democrații și progresul omeniri spre bunăstare și pace, într-o lume multipolară.

Consiliului Național al Asociațiilor de Prietenie și Solidaritate dintre Popoarele Român și Cubanez
București, 9 noiembrie 2016

Latest Tweets