DECLARAȚIA CONSILIULUI PERMANENT OSA PRIVIND SITUAȚIA DIN REPUBLICA BOLIVARIANĂ VENEZUELA


(Aprobată de Consiliul Permanent, în reuniunea extraordinară care a avut loc
la data de 1 iunie 2016)

CONSILIUL PERMANENT AL ORGANIZAȚIEI STATELOR AMERICANE,

AVÂND ÎN VEDERE:

Recunoașterea democrației reprezentative în Carta Organizației Statelor Americane ca o condiție indispensabilă pentru stabilitate, pace și dezvoltare în regiune, că unul dintre scopurile OSA este de a promova și consolida democrația respectând în același timp principiul neintervenției în treburile interne ale statelor și că fiecare stat are dreptul de a alege, fără interferențe externe, propriul său sistem politic, economic și social și să se organizeze după cum consideră, în cel mai potrivit mod posibil,

DECLARĂ:

1. Disponibilitatea sa fraternă Republicii Bolivariane Venezuela de a identifica, de comun acord, o cale de acțiune, care să contribuie la găsirea de soluții la situația lor printr-un dialog deschis și cuprinzător între Guvern, alte autorități constituționale și toți actorii politici și sociali ai acelei națiuni pentru a menține pacea și securitatea în Venezuela, cu respectarea deplină a suveranității lor.

2. Sprijinul său pentru inițiativa foștilor președinți, Jose Luis Rodriguez Zapatero din Spania, Leonel Fernandez al Republicii Dominicane și Martin Torrijos din Panama, pentru redeschiderea unui dialog eficient între guvern și opoziție, în scopul de a găsi alternative pentru promovarea stabilității politice, dezvoltarea socială și redresarea economică a Republicii Bolivariene Venezuela.

3. Sprijinul său pentru diferitele inițiative ale dialogului național, care să conducă, în conformitate cu Constituția și cu respectarea deplină a drepturilor omului, în timp util, către o soluție promptă și eficientă a diferendelor și consolidarea democrației reprezentative.

4. Sprijinul său pentru toate eforturile de înțelegere, dialog și proceduri constituționale.

1 iunie 2016

sursa: Ambasada Republicii Bolivariene Venezuela

Latest Tweets