Delegația venezueleană susține Tratatul de Dezarmare Nucleară pentru pacea mondială


AUSTRIA-IRAN-NUCLEAR-POLITICS-IAEAViena, 26 septembrie 2014 (MPPRE)

Interesată de programele și activitățile Organismului Internațional de Energie Atomică (OIEA), Viceministrul pentru Noi Surse și Folosire Rațională a Energiei Electrice, doamna Dalia Hernández, și reprezentantul permanent al Venezuelei la Organismele Internaționale de la Viena, Alí Uzcátegui, au participat la cea de a 58ᵌ Conferință Generală a acestui organism.

In intervenția sa, Dalila Hernández a ratificat adeziunea strictă a Guvernului Bolivarian la Tratatul de Neproliferare Nucleară, la Tratatul de Interzicere Totală a Experiențelor Nucleare și la Statutul Organismului Internațional al Energiei Atomice. A remarcat eforturile realizate de Venezuela în acest domeniu, care sunt prevăzute de Constituția Bolivariană, în vederea menținerii păcii, securității internaționale și interzicerii explicite a introducerii în țară de arme nucleare, chimice și biologice, pe lângă activa sa participare în cadrul Organismului pentru Interzicerea Armelor Nucleare în America Latină și Caraibe, al cărei membru este chiar de la crearea acestuia.

Doamna viceministru a menționat, ca un exemplu recent al atitudinii responsabile și a seriozității cu care Guvernul abordează tema nucleară, semnarea de către președintele Nicolás Maduro a adeziunii Republicii Bolivariene Venezuela la ʺTratatul pentru Anunțarea Rapidă a Accidentelor Nucleare.ʺ

A reiterat, de asemenea, sprijinul acordat de Guvernul Bolivarian ʺactivităților desfășurate de OIEA în cadrul Planului de Acțiune pentru securitate nuclearăʺ și a susținut dreptul inalienabil al țărilor în curs de dezvoltare de ʺa-și întări platforma tehnologică și cunoștințele care să le permită folosirea energiei nucleare în scopuri pacifice.ʺ

În privința programului nuclear al Republicii Islamice Iran, Venezuela a întâmpinat cu satisfacție semnarea Acordului Cadru de Cooperare între Organism și guvernul iranian, astfel încât să fie depășite diferendele care au apărut în legătură cu aplicarea sa. Delegația venezueleană a susținut, de asemenea, necesitatea reinstalării cât mai rapide a păcii în Siria și în regiune.

Delegația venezueleană a mai participat și la activitatea intitulată ʺProfilul Strategic Regional pentru America Latină și Caraibe 2016-2021ʺ, organizată în cadrul celei de a 58ª Conferințe Generale a OIEA și cu ocazia celei de a 30ª aniversări a Acordului Regional de Cooperare pentru Promovarea Științei și Tehnologiei Nucleare în America Latină și Caraibi (ARCAL). Venezuela a confirmat la acest eveniment vocația sa pacifistă și și-a reînnoit angajamentul de a ajuta la întărirea cadrului juridic internațional în materie nucleară.

sursa: Ambasada Republicii Bolivariene Venezuela

Latest Tweets