Extraordinară și istorică victorie a Cubei și a Națiunilor Unite contra blocadei


votblocadaCUBA, 26 octombrie 2016
Rezoluția cubaneză ”Necesitatea de a se pune capăt blocadei economice, comerciale și financiare a Statelor Unite contra Cubei” a primit astăzi la Națiunile Unite o aprobare istorică obținând 191 voturi pentru, nici unul contra și numai 2 abțineri (Statele Unite și Israel).

A trebuit să treacă 24 de ani pentru a se rectifica votul solitar al Statelor Unite în această sală, au fost 24 de ani de izolare și eșecuri, a spus Ministrul de Externe cubanez Bruno Rodriguez Parrilla referindu-se la schimbarea votului delegației americane.

În același timp, Rodriguez Parrilla a subliniat că 58 de ani de rezistență eroică a proporului cubanez reprezintă în fond cele petrecute la Națiunile Unite. De pe podiumul Adunătii Generale, Ministrul cubanez a spus: ”Mă gândesc în acest moment la poporul meu, la Fidel și la Raul, la tinerii cubanezi moștenitori ai acestei lupte îndelungate și glorioase.”

În cadrul celei de-a 71 sesiuni a Adunării Generale a Națiunilor Unite, comunitatea internațională reprezentată aici a dat un vot categoric contra politicii unilaterale a Statelor Unite față de Cuba și în favoarea dreptului legitim al poporului cubanez de a-și decide viitorul, suveranitatea și autodeterminarea. Acest vot majoritar este expresia opoziției mondiale față de impunerea de măsuri extrateritoriale și punitive unui guvern suveran, precum și menținerea politicii de război economic cea mai îndelungată din istoria omenirii. După cum a spus reprezentantul Ecuadorului, blocada Statelor Unite va rămâne în istorie ca un exemplu de abuz al unei super-puteri contra unui popor demn.

Înainte de votare, reprezentanții câtorva țări, precum și ai diferitelor grupuri și blocuri regionale și internaționale, între care CARICOM, G-77 + China, CELAC, ASEAN, MNOAL și Uniunii Africane, printre alții, au denunțat blocada fiind considerată principalul obstacol în dezvoltarea economică și socială a poporului cubanez, a cărei impunere afectează și alte țări care vor să întrețină relații comerciale cu țara caraibiană.

De asemenea, au considerat că politica injustă americană cotnravine principiilor și spiritului Cartei Națiunilor Unite lipsind poporul cubanez de beneficiile fundamentale, În acest sens, au subliniat importanța multilateralismului. De asemenea, și-au reafirmat solidaritatea și sprijinul cu națiunea caraibiană în procesul de actualizare a modelului său economic și implementarea direcțiilor de dezvoltare care urmăresc ridicarea bunăstării poporului propriu.

De la anunțarea restabilirii relațiilor diplomatice dintre Washington și Havana la 17 decembrie 2014 – și în pofida anunțării câtorva pachete de măsuri din partea Adminsitrației Obama – blocada impusă de Statele Unite continuă să fie în vigoare și afectează poporul Cubei.

(Preluat de la Cubavsbloqueo)
sursa: Ambasada Republicii Cuba

Latest Tweets