G77+China adoptă, în cadrul UNESCO, declarația propusă de Venezuela


Paris, 30 iunie 2014 (MPPRE)

La sediul UNESCO din Paris, Grupul 77+China a sărbătorit a 50-a aniversare de la creare, reiterând, o dată în plus, angajarea sa în construirea unei noi ordini internaționale, mai juste și mai echitabile, în favoarea dezvoltării sustenabile, a culturii păcii și cooperării internaționale.

În cadrul reuniunii a fost prezentat un proiect de declarație, propusă de Republica Bolivariană Venezuela, care a fost aprobat în sesiune extraordinară, contând pe sprijinul a 133 de țări membre.

Declarația adoptată de G77+China la UNESCO a inclus un paragraf în care blocul se exprimă în favoarea conținutului celei de a XVII-a Conferințe Ministeriale a Mișcării Țărilor Nealiniate, care a avut loc în Algeria pe 29 mai 2014, menționând că ʺsprijină cu satisfacție dialogul politic pentru pace promovat de Guvernul Venezuelei cu toate sectoarele societății civile, în vederea găsirii de soluții la toate obiectivele țării.ʺ

sursa: Ambasada Republicii Bolivariene Venezuela

No Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Latest Tweets