Guvernul Bolivarian al Venezuelei respinge în mod hotărât măsurile restrictive impuse în mod ilegal și unilateral de Uniunea Europeană împotriva unor funcționari venezulani

Guvernul Bolivarian al Venezuelei respinge în mod hotărât măsurile restrictive impuse în mod ilegal și unilateral de Uniunea Europeană împotriva unor funcționari venezulani


Guvernul Bolivarian al Venezuelei respinge în mod hotărât măsurile restrictive impuse în mod ilegal și unilateral de Uniunea Europeană împotriva a șapte înalți funcționari ai țării noastre, care au fost adoptate astăzi de Consiliul pentru Afaceri Externe în orașul Bruxelles. Aceste acțiuni nedemne încalcă principiile fundamentale ale Cartei Națiunilor Unite și urmăresc exercitarea unui amestec grosolan în treburile interne ale țării noastre.

Astăzi Uniunea Europeană oferă încă o dată probe irefutabile ale subordonării sale evidente față de guvernul suprematist și rasist al lui Donald Trump. Aceste decizii denotă o politică incoerentă și intervenționistă împotriva țării noastre, care în mod inevitabil reamintește manevrele colonialiste vechi și depășite ale imperiilor perimate, expulzate din America Noastră încă de acum 200 de ani, de curajul și dorința de libertate a popoarelor noastre.
Acest comportament obsesiv împotriva Venezuelei determină Uniunea Europeană să-și încalce propriile principii fondatoare, transformând-o într-un instrument aflat în serviciul pretențiilor imperialiste ale guvernului nord-american, încălcând cea mai elementară normă a Dreptului Internațional și amenințând stabilitatea țării noastre.

Republica Bolivariană Venezuela solicită Uniunii Europene să-i respecte suveranitatea, instituțiile legitim constituite și cere încetarea imediată a politicilor ostile împotriva Patriei noastre. Venezuela își rezervă dreptul de a întreprinde acțiunile necesare în vederea apărării demnității poporului nostru confruntat cu agresiunile imperialiste, precum și în vederea apărării democrației, suveranității și sacrei noastre independențe.

Caracas, 22 ianuarie 2018

Sursa: Ambasada Republicii Bolivariene Venezuela

Latest Tweets