GUVERNUL CUBANEZ SE AȘTEAPTĂ LA O CREȘTERE A ECONOMIEI ÎN 2017


HAVANA, 28 decembrie 2016. (PL)

Cuba va trebui să se confrunte cu tensiuni financiare și provocări în anul 2017, dar chiar și așa este așteptat un curs ascendent pentru economia națională, a pronosticat președitnele Raul Castro.

În cuvântul de încheiere a ultimei sesiuni anuale a Adunării Naționale (Parlamentul), șeful Statului cubanez a precizat unele măsuri de luat pentru a obține o creștere a economiei.

Între acestea a menționat că trebuie asigurate exporturile și încasarea oportună a acestora; creșterea producției naționale pentru a substitui importurile; reducerea cheltuielilor ne necesare și folosirea rațională și eficientă a resurselor disponibile.

Despre folosirea numelui și figurii liderului istoric al Revoluției Cubaneze, Fidel Castro, el a precizat că Parlamentul a consacrat, marți, în text de Lege voința exprimată de Fidel până în ultimele ore de viață. El ne-a lăsat moștenire exemplul său nepieritor, optimismul său neclintit și credința în victorie, a spus președintele Raul Castro.
Parlamentarii au aprobat o lege care interzice utilizarea numelui de Fidel Castro pentru a boteza străzi și piețe, sau ridicarea de monumente în memoria sa, conform voinței liderului cubanez, decedat la 25 noiembrie.

În acest sens, Cronicarul Havanei, Eusebio Leal, a exprimat că această decizie a Comandantului Șef al Cubei, rămâne ca un legat în fața lumii a ceea ce este portretul și profilul unui adevărat revoluționar.

Fidel a plecat neînvins și spiritul său de luptător va rămâne în conștiința tuturor revoluționarilor de astăzi, de mâine și de totdeauna, a afirmat el și a reafirmat că așa va fi demonstrat în Revista Miliată și marșul Poporului Combatant la 2 ianuarie, a mai spus președintele cubanez.

De asemenea, la sesiunea plenară a Parlamentului cubanez a fost aprobată Legea Bugetului de Stat pe anul 2017, care stabilește alocarea a 51% din cheltuielile curente de la buget pentru sănătate, educație și protecția socială.

Legislatorii au îndemnat la dezvoltarea producției de bunuri și servicii destinate exportului, gestionarea eficientă a veniturilor din exporturi și creșterea subtituirii importurilor, elemente cheie pentru creșterea disponibilului de devize.

De asemenea, Prim-secretara Comitetului Național al Uniunii Tinerilor Comuniști (UJC), Susely Morfa, a fost aleasă membru al Consiliului de Stat al Republicii Cuba.

sursa: Ambasada Republicii Cuba

Latest Tweets