Guvernul Național și Masa Unității Democratice (MUD) din Venezuela participă la cea de-a II-a Reuniune Plenară din cadrul Dialogului Național


guv_mudÎn conformitate cu cele stabilite în cadrul Reuniunii Plenare din data de 30 octombrie 2016, care a avut loc la Muzeul Alejandro Otero, pe data de 12 noiembrie s-a încheiat cea de-a II-a Reuniune Plenară a Dialogului Național la care au participat delegații Guvernului Național și ai MUD, în compania Sfântului Scaun, reprezentat de Monseniorul Claudio Maria Cello, foștii președinți Leonel Fernandez, Jose Luis Rodriguez Zapatero și Martin Torrijos, Secretarul Genral al UNASUR, fostul Președinte Ernesto Samper.

La începutul reuniunii, Secretarul General al UNASUR a evidențiat compromisul Guvernului Național și al MUD în cadrul Dialogului Național și contribuția acestora la menținerea păcii, reînnoind apelul la menținerea tonului respectuos și pacific în discursul și acțiunea politică. Gesturile produse nu permit avansarea procesului care are loc și se consolidează.

Monseniorul Celli a transmis Mesei un mesaj personal din partea Papei Francisc de a menține calea Dialogului, singura posibilitate de rezolva diferențele legitime între venezueleni. De asemenea, a semnalat că pe parcursul ultimelor zile s-au auzit voci ale diferitelor sectoare ale societății și s-a reiterat convingerea că drumul ales este cel corect. În prezent reprezentanții Guvernului Național și ai MUD acționează conform conviețuirii democratice, recunoașterii acesteia și a respectului mutual.

În timpul sesiunii au fost prezentate rapoarte ale observatorilor cu privire la constituția formală și progresele ce au avut loc în cadrul celor patru Mese Tematice, fiind compromise părțile care aprofundează și consolidează funcționarea pozitivă a acestora. În acest context s-au evidențiat următoarele:

Guvernul național și MUD și-au asumat compromisul de punere în practică a unei foi de parcurs care să permită normalizarea relației constituționale între puterile statului, respectul reciproc între acestea și explorarea măsurilor de ajutor economic în cadrul legal, constituțional și de respect al suveranității naționale, care să contribuie la îmbunătățirea condițiilor de aprovizionare a populației.

guv_mud1Astfel, au căzut de ACORD în a solicita puterilor publice, în respectarea deplină a competențelor constituționale, următoarele:

1. În sectorul economico-social Guvernul național și MUD au stabilit să lucreze împreună pentru a combate orice formă de sabotaj, boicot sau agresiune la adresa economiei venezuelene. Au decis să prioritizeze pe termen scurt adoptarea măsurilor orientate către aprovizionarea cu medicamente și alimente pentru a contribui la promovarea producției și importurilor.

2. În sectorul politic, s-a stabilit să se avanseze în depășirea situației lipsite de respect a Parlamentului dictată de Tribunalul Suprem de Justiție. S-a stabilit să se solicite puterilor publice competente să ia măsuri în ceea ce privește rezolvarea situației în cazul Amazoniei în termeni definitivi.

În același context, a fost asumat compromisul de a lucra împreună, respectând prevederile constituționale, pentru numirea celor a doi președinți ai Consiliului Național Electoral, actualii încheindu-și mandatul în decembrie 2016.

3. Respectând suveranitatea națională și integritata teritorială suntem de ACORD în unanimitate pentru apărarea drepturilor legitime și inalienabile ale Venezuelei în Guayana Esequiba și apărăm Acordul de la Geneva din 1966, instrument juridic în vigoare între părți care definește această controversă teritorială.

4. S-a adoptat Declarația Comună ”Conviețuirea în Pace”.

5. Cu scopul de a consolida instituțional Dialogul, s-a decis introducerea în cadrul fiecărei mese a unui Guvernator din partea fiecărei părți, invitarea reprezentanților diferitelor segmente ale societății, și stabilirea unei Comisii de Evaluare pentru a oferi continuitate procesului ce va fi coordonat de fostul președinte Jose Luis Rodriguez Zapatero, din partea observatorilor, Jorge Rodriguez, din partea Guvernului Bolivarian și Luis Aquiles Moreno din partea MUD.

Caracas 12 noiembrie 2016

sursa: Ambasada Republicii Bolivariene Venezuela

Latest Tweets