Guvernul Republicii Bolivariene Venezuela condamnă decizia arbitrară a Statelor Unite de a recunoaște orașul Ierusalim, ocupat ilegal, ca fiind capitala Israelului

Guvernul Republicii Bolivariene Venezuela condamnă decizia arbitrară a Statelor Unite de a recunoaște orașul Ierusalim, ocupat ilegal, ca fiind capitala Israelului


Președintele Republicii Bolivariene Venezuela, Nicolas Maduro Moros, în numele Poporului și Guvernului Bolivarian, își exprimă cea mai puternică respingere și condamnare față de decizia arbitrară a guvernului american de a recunoaște Orașul Ierusalim, ocupat ilegal de Israel, ca fiind capitala Statului Israel, precum și transferarea în acest oraș a Ambasadei sale.

Guvernul Bolivarian al Venezuelei respinge orice acțiune arbitrară, unilaterală și neconsultată, care urmărește să consolideze prezența ilegală a Statului Israel pe Teritoriul Palestinian Ocupat, și anexarea sa de facto la Orașul Ierusalim, fapte care subminează suveranitatea Statului și Poporului palestinian, atentează împotriva păcii și stabilității regiunii,
și influențează tragic eforturile internaționale de a căuta o soluție de dialog, pașnică, justă și durabilă.

Republica Bolivariană Venezuela, de la Președinția Mișcării Țărilor Nealiniate (NAM), și ca țară înfrățită cu cauzele juste ale lumii arabe, consideră acest fapt o încălcare flagrantă a Dreptului Internațional, pentru care solicită atașamentul Cartei Națiunilor Unite, și toate rezoluțiile Consiliului de Securitate și ale Adunării Generale ale Națiunilor Unite, care au fost aprobate în această privință, în cadrul eforturilor comune ale Comunității Internaționale de a se îndrepta spre o soluție de dialog, și încetarea ostilităților și abuzurilor împotriva națiunii palestine.

În acest sens, cu accent special pe rezoluția 2334 (2016), în care Consiliul de Securitate a semnalat ’’că nu va recunoaște nici o modificare la liniile 4 iunie 1967, inclusiv în ceea cea privește Ierusalimul, care nu sunt convenite de către părți prin negocieri’’, făcând, de asemenea, un apel către părți ’’de a se abține în realizarea actelor de provocare și instigare, și de la a face declarații care să aprindă starea de spirit, cu scopul, printre altele, de a dezamorsa situația din teren, a restabili încrederea, demonstrând prin politici și măsuri un angajament real față de soluția celor două state, și crearea condițiilor necesare pentru promovarea păcii’’.

Poporul Bolivarian, angajat în mod istoric cu cauza justă a Palestinei, profită de această ocazie pentru a reafirma angajamentul neîngrădit în găsirea unei soluții de dialog, pașnică și de durată a conflictului, precum și pentru concretizarea suveranității și independenței Statului înfrățit Palestina, reiterează voința de a face față împreună cu poporul palestinian curajos tuturor acțiunilor arbitrare și nedrepte, care, la fel ca și aceasta, atentează asupra Drepturilor inalienabile ale poporului palestinian, și caută doar să semene haos în regiunea Orientului Mijlociu.

Caracas, 06 decembrie 2017

Sursa: Ambasada Republicii Bolivariene Venezuela

Latest Tweets