În pofida blocadei nordamericane, Cuba arată importante rezultate în dezvoltarea economică și socială

În pofida blocadei nordamericane, Cuba arată importante rezultate în dezvoltarea economică și socială


New York, 16 octombrie 2017

Cuba luptă și muncește pentru dezvoltarea sa în împrejurări unice impuse de blocada injustă și criminală a Statelor Unite, a afirmat Secretar I Juan Miguel Gozalez Peña, la Dezbaterea Generală a celei de-a Doua Comisii a Națiunilor Unite pe tema 22 din agenda ”Globalizare și Interdependență”, la a 72-a sesiune.

De asemenea, el a scos în evidență importantele rezultate obținute de Insulă în domeniul economic și social, grație efortului făcut de poporul cubanez și cooperarea cu țările surori din regiunea noastră și din lume.
Diplomatul cubanez a exprimat aspirația țării de a se globaliza cooperarea și solidaritatea, ceea ce explică prezența a peste 40 000 de colaboratori cubanezi în 64 de țări ale lumii, precum și angajarea țării în lupta pentru echitate, justiție socială și deplina dezvoltare a tuturor popoarelor lumii și a fiecărui individ în parte.

González Peña a arătat că într-o lume interconectată și interdependentă, ca niciodată până astăzi nu a fost mai important rolul Națiunilor Unite în promovarea dezvoltării și că realizarea Agendei 20130 pentru o dezvoltare sustenabilă presupune recunoașterea și respectarea diversității abordărilor, viziunilor și modelelor alese de fiecare popor, ținând cont de circumstanțele diferite și prioritățile naționale.

În fine, a argumentat că este indispensabil un sistem multilateral transparent, deschis, nediscriminatoriu și inclusiv, care să mărească beneficiile globalizării și să-i reducă costurile.

Pe de altă parte, el a lansat un apel Statelor Membre ale Organizației să arate un angajament și o voință politică mai mare spre a reduce breșa de dezvoltare care separă Nordul de Sud, să fie combătută sărăcia, foametea cronică, analfabetismul, șomajul și moartea de boli prevenibile și curabile; în același timp a reiterat necesitatea unei Noi Ordini Economice Internaționale, bazată pe echitate, egalitate suverană, beneficiu comun și cooperare între toate Statele; să fie corectate inegalitățile și nedreptățile actuale și să se garanteze generațiilor prezente și viitoare o dezvoltare economică și socială justă.

(Cubaminrex-Misión Permanente de Cuba ante las Naciones Unidas)
sursa: Ambasada Republicii Cuba

Latest Tweets