ÎNTÂLNIREA VICEMINISTRULUI DE EXTERNE CUBANEZ CU PRESA NAȚIONALĂ ȘI STRĂINĂ


abelardo-moreno21/10/2016 – 14:58
Întâlnirea Viceministrului de externe cubanez, Abelardo Moreno, cu presa națională și străină, pentru a aborda elemente cheie ale Proiectului de Rezoluție 70/50 asupra blocadei, pe care Cuba îl va prezenta miercuri 26 octombrie la Adunarea Generală a Națiunilor Unite.

CUBA, 21 octombrie 2016

Viceministrul de externe, Abelardo Moreno, a abordat, astăzi, cu reprezentanții presei naționale și străine, elementele cheie ale Proiectului de Rezoluție 70/5 pe care-l va prezenta Cuba miercuri, 26 octombrie, în fața Adunării Generale a Națiunilor Unite, intitulat: ”Necesitatea de a se pune capăt blocadei economice, comerciale și financiare impusă de Statele Unite ale Americii contra Cubei”.

La întâlnire, viceministrul cubanez a subliniat că obiectivul fundamental al acestui document este exprimat implicit în chiar titlu: necesitatea de a se termina cu această politică depășită și contrară dreptului internațional.

Printre principalele aspecte, a spus Moreno, este denunțarea caracterului extrateritorial al blocadei. Această măsură nu afectează numai Cuba, ci și terțe state și instituții și îngreunează relațiile economice, comerciale și financiare dintre națiuni.

În Proiectul de rezoluție se reiterează obiectivele și principiile Cartei Națiunilor Unite, încălcate de politica unilaterală a Statelor Unite. De asemenea, sunt reafirmate principiile de egalitate politică a Statelor, neamestecul în treburile interne și libertatea comerțului.

De asemenea, textul face referire la creșterea opoziției internaționale față de această politică și se menționează declarațiile succesive ale Comunității Statelor Latinoamericane și Caraibiene (CELAC) și a diferitelor foruri internaționale contra blocadei.

La întâlnire a reieșit că între dispozițiile propuse de Cuba se află chemarea la ridicarea tuturor măsurilor cu caracter extrateritorial și îndeplinirea obligațiilor cu derivate din obiectivele și principiile Națiunilor Unite. În același sens, proiectuld e rezoluție cere statelor care aplică acest tip de măsuri unilaterale să ia măsurile necesare pentru a le deroga, făcând clar aluzie la Statele Unite.

În document sunt agreate progresele înregistrate în relațiile dintre Cuba și Statele Unite începând cu data de 17 deecembrie 2014. Se recunoaște, de asemenea, voința reiterată de președintele Obama de a acționa în favoarea eliminării blocadei și se ia notă de măsurile adoptate în acest sens, care sunt considerate pozitive, deși limitate. Totuși, a declarat Viceministrul cubanez, blocada continuă să fie în vigoare și afectează populația cubaneză în general. Pentru acest motiv, a conchis, atâta timp cât există blocada, Cuba va continua să prezinte rezoluția contra acestei politici la Națiunile Unite.

(Cubaminrex)
sursa: Ambasada Republicii Cuba

Latest Tweets