INTERVENȚIA PREȘEDINTELUI CUBEI, RAUL CASTRO RUZ, LA A XVII-A CONFERINȚĂ LA NIVEL ÎNALT A MIȘCĂRII ȚĂRILOR NEALINIATE


Discursul rostit de Generalul de Armată Raul Castro Ruz, Președintele Consiliului de Stat și de Miniștri al Republicii Cuba, la a XVII-a Conferință la Nivel Înalt a Țărilor Nealiniate, Insula Margarita, Vanezuela, 17 septembrie 2016.

”Stimate Nicolas Maduro Moros, Președinte al Republicii Bolivariene Venezuela;
Stimați Șefi de State și Guverne, stimați miniștri, delegați și invitați,

Doamnelor și domnilor,
Suntem 120 de State Nealiniate și avem, pe lângă Principiile de la Bandung, Declarația de Obiective , Principii și Rolul Mișcării Țărilor Nealiniate în Conjunctura Internațională Actuală, aprobată la a XIV-a Conferință la Nivel Înalt de la Havana. Nu poate fi subestimată forța noastră enormă când acționăm concertat.
Chiar la Conferinta din 20016, am respins tentativele de ”schimbared de regim” și am adresat chemarea să se garanteze că orice țară să se abțină de la recurgerea la agresiune și la folosirea forței.

Tot la Havana, în ianuarie 2014, Șefii de State și Guverne ai Comunității Statelor Latinoamericane și Caraibiene (CELAC), cu semnarea Proclamării Americii Latine și Caraibelor ca Zonă de Pace, am reafirmat angajamentul de respectare a principiilor Cartei Națiunilor Unite și Dreptului Internațional; soluționarea diferendelor în mod pașnic și deplina respectare a dreptului inalienabil al oricărui Stat de a-și alege sistemul politic, economic, social și cultural ca o condiție esențială pentru a asigura conviețuirea între națiuni.
Totuși, suntem martorii unor atacuri crescânde la adresa suveranității și autodeterminării Venezuelei. Cuba își reafirmă sprijinul necondiționat pentru guvernul și poporul venezuelian, pentru uniunea civico-militară și președintele constituțional Nicolas Maduro Moros. (Aplauze)
Respingem energic lovitura de Stat parlamentaro-judiciară din Brazilia contra președintei Dilma Rousseff, care constituie un act de nesocotire a voinței suverane a poporului care a ales-o cu peste 53 de milioane de voturi.

Națiunea soră Columbia va avea tot sprijinul Cubei pentru a avansa pe calea dificilă a implementării Acordului și consolidarea unei păci juste și durabile pe care o merită poporul său.
Ne exprimăm încrederea că poporul Republicii Arabe Siriene va fi capabil să-și rezolve diferențele singur, fără amestec extern care vrea să promoveze o schimbare de regim.

Domnule Președinte,
Este inacceptabil că poporul palestinian continuă să fie încă victima ocupației și violenței, și că puterea ocupantă continuă să împiedice crearea unui Stat palestinian independent cu Ierusalimul Oriental drept capitală.

Toate încercările de a asigura autodeterminarea încercatului popor saharaui au eșuat, ceea ce necesită acțiunea comunității internaționale.
Ne solidarizăm cu istorica cerere a poporului portorican pentru autodeterminare și independență.

De asemenea, sprijinim revendicarea Republicii Argentina a Insulelor Malvine, Sandwich de Sud și Georgiile de Sud.

Stimate domnule Maduro,
Pentru Cuba, nealinierea înseamnă lupta de a modifica radical Ordinea Economică Internațională impusă de marile puteri, care a dus la aceea că 360 de persoane posedă o bogăție anuală de peste 45% din veniturile populației mondiale. Breșa dintre țările bogate și cele sărace crește. Transferul de tehnologie din Nord spre Sud este o aspirație fără speranță.
Globalizarea favorizează fundamental un grup select de țări industrializate. Datoria țărilor din Sud se multiplică și însumează pesste 1 700 miliarde de dolari.
2,900 milioane de persoane sunt împinse spre șomaj și sărăcie extremă; milioane de copii mor în fiecare an din cauza foametei și a bolilor prevenibile; aproape 800 de milioane de persoane nu știu să scrie și să citească, iar 1,7 milioane de miliarde dolari sunt alocate cheltuielilor militare.

Nealinierea mai înseamnă și lupta pentru eliminarea golurilor în cunoaștere și pentru folosirea tehnologiei informației și comunicațiilor în favoarea dezvoltării și cooperării. Respingem militarizarea crescândă și folosirea agresivă a TI contra terțe țări.

Schimbarea climatică se agravează și persistă în țările dezvoltate cu niveluri iraționale de producție și consum care amenință condițiile de existență ale speciei umane.
Exercitarea drepturilor omului continuă să fie un vis pentru milioane de persoane din toată lumea. Statele Unite și Europa folosesc manipularea, standard dublu, selectivitate și politizare, în timp ce valuri de refugiați se îngrămădesc la frontierele europene fără să afle soluții juste, stabile și permanente care să le protejeze viața și demnitatea.
Stimate Președinte Maduro,

Au trecut 21 de luni de când am anunțat simultan cu președintele Barack Obama decizia de la restabili relațiile diplomatice dintre Cuba și Statele Unite.
S-au făcut progrese mai ales în domeniul diplomatic și al cooeprării în teme de interes mutual, dar nu același lucru s-a petrecut în sfera economico-comercială, din cauza limitelor, chiar dacă pozitive, a măsurilor adoptate până acum de guvernul american.

Cuba va continua să ceară ridicarea blocadei economice, comerciale și financiare, care a provocat atâtea daune și privațiuni și care afectează și multe alte țări prin caracterul extrateritorial, și vom continua să cerem retrocedarea teritoriului ilegal ocupat de Baza Navală de la Guantanamo.
Fără acestea nu vor putea exista relații normale, cum nu vor fi posibile nici dacă nu se va pune capăt altor politici încă în vigoare și care lezează suveranitatea Cubei, ca programele subversive și de amestec în treburile interne.

Reafirmăm voința de a susține relații de conviețuire civilizată cu Statele Unite, dar Cuba nu va renunța la nici unul din principilesale, nici nu va face concesii în privința suveranității și independenței sale. (Aplauze). Nu va ceda nici în privința apărării idealurilor sale revoluționare și antiimperialiste, nici nu va renunța să sprijine autodeterminarea popoarelor.
Îi dorim succes surorii noastre Republica Bolivariană Venezuela în fruntea Țărilor Nealiniate, felicităm totodată Republica Islamică Iran pentru munca desfășurată de-a lungul mandatului recent încheiat.

Singura alternativă la pericolele enorme și provocările care ne stau în față este unitatea și solidaritatea în apărarea obiectivelor noastre și a intereselor comune.
Vă mulțumesc.

sursa: Ambasada Republicii Cuba

Latest Tweets