Maduro propune un Summit al şefilor de State din ţările producătoare de petrol membre şi nemembre OPEC


(Caracas, 21 octombrie. Ştiri 24)

Preşedintele Republicii Bolivariene Venezuela, Nicolás Maduro, a trimis o scrisoare şefilor de state ale ţărilor membre şi unora nemembre OPEC, cu scopul de a propune un Summit al Şefilor de State şi Guverne. Propunerea vizează tema preţurilor petrolului, precum şi mecanisme pentru echilibrarea economiei mondiale prin intermediul fixării de preţuri corecte atât pentru producători, cât şi pentru consumatori.

În mesaj, Venezuela menţionează crearea unui Comitet Tehnic OPEC şi non OPEC pentru producţie, preţuri şi echilibru în economia mondială.

În continuare, prezentăm scrisoarea preşedintelui Nicolás Maduro:

Miraflores, 19 octombrie 2015

“În numele Republicii Bolivariene Venezuela, al Guvernului  şi al Poporului nostru, vă transmit un sincer salut, cu toată stima şi solidaritatea. Doresc să exprim, pe această cale, recunoaşterea contribuţiei onorabilului dumneavoastră Guvern prin participarea delegaţiei la nivel înalt la Viena, în Austria, în zilele de 21 şi 22 octombrie la cea de A Doua Reuniune Tehnică a ţărilor membre OPEC, precum şi prezenţa unor producători de petrol nemembri ai Organizaţiei.

Obiectivul acestei întâlniri este schimbul de idei şi informaţii tehnice privind evoluţia pieţei petroliere internaţionale, cu o atenţie specială pentru situaţia instabilă a preţurilor manifestată pe durata ultimelor luni şi pentru consecinţele pe care le vor avea aceste perturbări îngrijorătoare asupra susţinerii energetice a Umanităţii.

Constituie o provocare pentru toţi producătorii încercarea de a menţine nivelul necesar al investiţiilor, în vederea susţinerii cât mai eficiente a volumului producţiei exprimate prin cererea mondială de petrol, compensând, în acelaşi timp, declinul natural al producţiei zăcămintelor.

Aceste discuţii sunt esenţiale pentru a aduce o contribuţie directă la îndeplinirea unuia dintre Obiectivele de Dezvoltare Sustenabilă aprobate în cadrul celei de-a 70-a Adunări Generale a Organizaţiei Naţiunilor Unite (ONU), şi anume asigurarea accesului la energie sigură şi sustenabilă pentru toţi.

Ţara noastră priveşte cu multă îngrijorare faptul că prin prisma preţurilor actuale ale ţiţeiului, investiţiile necesare compensării acestei scăderi naturale a producţiei zăcămintelor nu vor fi suficiente. În aceste condiţii, ne vom afla, în scurt timp, în faţa unui nou prag al preţurilor, superior a 100 de dolari pe baril. Acest fapt poate facilita manipularea speculativă a pieţelor, ceea ce nu convine naţiunilor noastre, fie ele membre sau nemembre OPEC şi nici consumatorilor şi, în acelaşi timp, această situaţie poate genera o nouă destabilizare a economiei mondiale.

Este necesară o propunere care să se înscrie deasupra unei simple reduceri a producţiei şi care să facă faţă acestui cerc vicios pe care îl vedem repetându-se în ultimele decenii.

Propunerea principală vizează efectuarea unui calcul periodic al unui preţ de echilibru care să permită investiţiile necesare substituirii barililor produşi şi care, în acelaşi timp, să susţină creşterea cererii interanuale, estimată în prezent la 1%, aşa cum se poate observa în graficul anexat prezentei scrisori.

În faţa scenariului descris mai sus, consider că delegaţiile noastre reunite la Viena pe 21 şi 22 octombrie sunt cele care trebuie să decidă asupra unei noi întâlniri în luna noiembrie şi asupra unei locaţii, în vederea realizării unui Summit al Şefilor de State şi de Guverne din ţările membre şi nemembre OPEC.

Una dintre cele mai importante provocări pe care trebuie să le abordăm în cadrul acestui Summit este şi crearea unui Comitet Tehnic OPEC şi non OPEC pentru Preţuri şi Echilibru în Economia Mondială, comitet care să permită studiul şi anticiparea etapelor destabilizatoare atât de nocive.

De asemenea este imperativă definirea unui cadru de reglementare a contractelor pe termen lung, care să stopeze impactul speculativ pe care acestea îl au asupra pieţei.

Reiterând înalta mea stimă şi consideraţie, îmi exprim speranţa că vom menţine o comunicare permanentă pe această temă.

Doresc, pe această cale, să adresez Guvernului dumneavoastră un respectuos şi solidar salut al Poporului venezuelean, însumând încrederea în unitatea eforturilor noastre pentru protejarea resurselor noastre, a stabilităţii pieţei petroliere şi a economiei mondiale.”

sursa: Ambasada Republicii Bolivariene Venezuela

Latest Tweets