Manifiesto de Cartagena


bolivarNOTA DE PRESĂ

200 de ani de la lansarea “Manifestului din Cartagena” de către Simón Bolívar, “Eliberatorul” continentului latinoamerican

 

Pe 15 decembrie 1812, după eşuarea Primei Republici în Venezuela, Simón Bolívar se îndreaptă spre Nueva Granada (Colombia de mai târziu), punându-se în slujba Congresului acestei ţării, de unde lansează primul dintre marile sale documente politice, renumitul “Manifest din Cartagena”.

Eu sunt, stimaţi granadini, un fiu al nefericitului Caracas, scăpat ca prin minune dintre ruinele lui fizice[1] şi politice, care – sub impulsul credinţei nestrămutate în sistemul just promovat de patria mea – am venit aici să contribui la afirmarea standardelor independenţei, atât de răsunător proclamate în Statele noastre.

Cu un profund simţ critic şi autocritic, Bolívar examinează în manifestul său cauzele căderii Primei Republici, care urmărise emanciparea de sub dominaţia colonialismului spaniol şi prezintă un plan în vederea recuperării independeţei Venezuelei. Viziunea pe care reuşeşte să o contureze în acest document, devenit “carte de căpătâi” pentru urmaşi, continuă să fie valabilă până astăzi, în permanenta luptă a poporului venezuelean de consolidare a independenţei Patriei, animat de ideile vizionare ale conducătorului său, Comandantul Hugo Chávez Frías, care, sub imperiul gândirii celebrului său înaintaş, şi-a propus atingerea aceloraşi ţinte: construirea, dezvoltarea şi întărirea unităţii tuturor sectoarelor populare în plan naţional, latinoamerican şi internaţional.

“Avem Patrie, avem o Patrie, cât ne-a costat, cât ne-a costat să o recâştigăm! Astăzi, în sfârşit, după atâtea lupte, avem o Patrie pentru care merită se facem, în continuare, sacrificii….Sunt cuvintele încărcate de emoţie ale Preşedintelui Hugo Chávez, adresate recent poporului, pe 8 decembrie 2012. “Nu vor lipsi cei ce vor încerca să profite de anumite conjucturi dificile spre a încerca să restaureze capitalismul, spre a ne distruge Patria…Răspunsul nostru, al tuturor patrioţilor, al revoluţionarilor, al celor care simţim Patria până în adâncul fiinţei noastre – cum ar spune Augusto Mijares[2] – este unitate, luptă, bătălie şi victorie” – şi-a continuat Preşedintele Hugo Chávez emoţionantul mesaj către naţiunea venezueleană.


[1] Pe 26 martie 1812 s-a produs, în Caracas, un puternic cutremur, care a distrus o mare parte din oraş

[2] Augusto Mijares (1897-1979) – istoric venezuelean şi remarcabil om politic

Latest Tweets