Mesaj către partide, forțe și mișcări politice și sociale din lume


cuba-pccPARTIDUL COMUNIST DIN CUBA/COMITETUL CENTRAL

Cu imensă bucurie, comparabilă numai cu istoricul Triumf al Revoluției Cubaneze, de la 1 ianuarie 1959, poporul nostru sărbătorește întoarcerea în Patrie a celor cinci eroi antiteroriști, prizonieri pe nedrept în închisorile americane de peste 16 ani și decizia luată de guvernele Cubei și Statelor Unite de a restabili Relațiile Diplomatice și de a coopera pentru normalizarea lor. Mai lipsește numai ridicarea blocadei unilaterale, economice, comerciale și financiare impusă contra Cubei.

Statele Unite au recunoscut până la urmă, prin cuvintele rostite de chiar Președintele Barack Obama, că politica de ostilitate și blocadă impusă timp de peste jumătate de secol a fost un eșec și că în loc să izoleze Cuba a contribuit la izolarea internațională a acestei țări.

Această victorie istorică a fost posibilă grație, în primul rând, luptei îndelungate duse de poporul nostru revoluționar, sub conducerea conducătorilor Fidel și Raul, dar și încurajării solidare primite de la prietenii noștri din toată lumea de-a lungul acestor cinci decenii.

Pentru toate acestea vrem să transmitem partidelor,forțelor și organizațiilor politice, sociale și de mase, precum și personalităților și în fine tuturor prietenilor Cubei care ne-au fost alături, cea mai sinceră recunoștință pentru încrederea depozitată în Revoluția Cubaneză.

Suntem convinși că putem să continuăm să avem sprijinul dumneavoastră, al tuturor, pentru noile încercări care se apropie, în noile împrejurări de astăzi. Putem să vă asigurăm că Cuba va continua să-și apere idealurile de independență, suveranitate națională și de socialism.

 

DEPARTAMENTUL DE RELAȚII INTERNAȚIONALE

COMITETUL CENTRAL AL PARTIDULUI COMUNIST DIN CUBA

Havana, 18 decembrie 2014.

Latest Tweets