Ministra pentru Relaţii Externe Rodríguez prezidând Consiliul de Securitate: Respectarea Dreptului Internaţional este un pilon al păcii şi securităţii


min_rel_ext_RNew York, 15 februarie 2016 (Ministerul Puterii Populare pentru Relaţii Externe).

Ministra Puterii Populare pentru Relaţii Externe din Venezuela, Delcy Rodríguez a prezidat astăzi dezbaterea ministerială deschisă în cadrul Consiliului de Securitate al Naţiunilor Unite, privind respectarea obiectivelor şi principiilor Cartei organizaţiei, temă dezbătută la solicitarea ţării noastre, ce începând cu data de 1 februarie prezidează Consiliul de Securitate.

La această dezbatere deschisă a asistat şi Secretarul General al Naţiunilor Unite, Ban Ki-moon, care a mulţumit Venezuelei pentru includerea acestei teme importante în discuţia din cadrul Consiliului de Securitate.

Ministra de externe a semnalat faptul că iniţiativa Venezuelei de a propune această temă spre discuţie a fost generată de necesitatea dezvăluirii formelor actuale ce încalcă unul dintre principiile documentului fundamental al acestui organism, Carta Naţiunilor Unite, cum ar fi ingerința în chestiunile interne ale Statelor suverane.

¨Carta Naţiunilor Unite se constituie în primul acord juridic internaţional cu caracter multilateral ce în mod expres a interzis de manieră definitivă războiul ca instrument de politică externă¨, a declarat pe durata intervenţiei sale.

De asemenea, a adăugat că pilonul cel mai important pe care se sprijină pacea şi securitatea internaţională este Dreptul Internaţional, pe lângă obligaţia Statelor de a garanta o lume justă şi echitabilă.

¨În timp ce noi ne aflăm aici dezbătând apărarea Statului de Drept Internaţional, se derulează intense negocieri ale unui grup de ţări în vederea tratării de urgenţă a soluţionării pe cale paşnică a conflictului din Siria, ţară asediată de terorism şi violenţă extremă, folosite ca modalitate de subminare a voinţei poporului şi de dezintegrare teritorială¨, a spus ministra Relaţiilor Externe.

Rodríguez s-a referit la tema ocupării Palestinei şi la consecinţele acestui fapt asupra păcii şi securităţii în regiunea Orientului Mijlociu, situaţie ce încă nu îşi găseşte soluţionarea după 70 de ani  de istorie şi mai mult de 90 de rezoluţii ale Consiliului de Securitate.

¨În timp ce noi ţările în curs de dezvoltare am fost însărcinate cu apărarea şi stricta respectare a obiectivelor şi principiilor Cartei Naţiunilor Unite, unele dintre ţările mai dezvoltate au continuat să acţioneze în sens contrar, stimulând acte unilaterale de agresiune, de ambiţie constantă pentru dominaţia capitalistă a resurselor naturale, adepte ale strategiilor şi practicilor colonialiste şi neocolonialiste, fapt ce a generat inegalităţi socio-economice, discriminare, xenofobie, intervenţionism şi încălcări ale dreptului la autodeterminare al popoarelor. În mod paradoxal, invadează, asasinează, plătesc mercenari, ocupă teritorii, subminează suveranitatea şi autodeterminarea popoarelor în numele democraţiei şi drepturilor omului¨, a subliniat.

Pe durata discursului, ministra de externe Delcy Rodríguez a spus că lumea trăieşte într-o stare de nevoie permanentă pentru stabilitate şi pace, fapt ce necesită actualizarea securităţii şi cooperării internaţionale, subliniind contribuţiile la cauza drepturilor omului, decolonizare şi dezvoltare economică şi socială.

În faţa reprezentanţilor Consiliului de Securitate al Naţiunilor Unite s-a referit la faptul că ¨lumea de astăzi continuă să fie victimă a confruntării modelelor antagonice de exploatare economică hegemonizate de către puterile imperialiste ce în mod exhaustiv şi nestăpânit caută să pună stăpânire pe bogăţiile naturale şi materiile prime cu scopul de a satisface interesele unei minorităţi mondiale. Aşa cum informează raportul OXFAM 2015, 1% din populaţia mondială deţine o avere echivalentă cu cea a restului de 99%¨.

Un alt element adăugat de către Ministra Rodríguez este implementarea Războiului Neconvenţional ce caută subminarea Statelor suverane pe calea vulnerabilizării instituţionale.

¨Loviturile de stat îmbracă noi forme de vulnerabilizare instituţională provocate de intervenţionismul acestor puteri la limita legii internaţionale, în consonanţă cu factorii interni anti-democratici şi violenţi care promovează ura şi intoleranţa¨, a afirmat.

¨Conflictele de azi nu se referă doar la confruntări militare, ci apelează şi la asasinatul economic, războiul psihologic, tensiunea socială, sufocarea financiară şi economică, cu impact negativ asupra stabilităţii ţărilor¨.

Ministra a subliniat că practic dezbinarea Statelor de Drept naţionale şi internaţionale prefigurează puternice războaie neconvenţionale şi ocupaţia militară a unor teritorii extinse, fapt ce vine să se adauge la vulnerabilitatea instituţională şi la subminarea Statelor suverane deja extrem de slăbite.

Venezuela a ridicat vocea în numele tuturor ţărilor latino-americane şi a subliniat că este o zonă de pace ce suferă ameninţări reale de dezmembrare a Statelor sale naţionale şi independente.

A mai adăugat că ¨susţinem cu fermitate necesitatea imperioasă a reconstruirii structurii multilaterale pentru a păstra neatins Statul de Drept¨.

Ministra Rodríguez a sugerat că ¨devine necesar ca în cadrul Consiliului de Securitate să se evite aplicarea de standarde duble în tratarea temelor care afectează pacea şi securitatea internaţională¨.

În încheierea intervenţiei sale, a reiterat declaraţia președintelui Republicii, Nicolás Maduro, făcută cu ocazia intervenţiei sale în Adunarea Generală a Naţiunilor Unite, referitoare la necesitatea de adaptare şi supunere în faţa suveranităţii generale a popoarelor.

sursa: Ambasada Republicii Bolivariene Venezuela

Latest Tweets