Națiunile caraibiene s-au pus de acord în La Havana să traseze acțiuni pentru a genera un model comun durabil


AECCaracas, 4 iunie 2016 (AVN).

Țările din America Latină și Caraibe, reunite în această sâmbătă în La Havana, Cuba, și care au participat la cea de-a VII a ediție a Summit-ului Asociației Statelor din Caraibe (AEC), au fost de acord să se alăture eforturilor de a genera un model comun durabil, întemeiat în armonie cu mediul înconjurător pentru a contracara efectele încălzirii globale, respectarea diversității și suveranității, dreptatea și echitatea să stabilească pacea în regiune.

În declarația finală, cei 25 de membri care alcătuiesc AEC au recunoscut faptul că aceste națiuni sunt cele mai vulnerabile la efectele încălzirii globale, ceea ce are ca și consecințe impacte negative asupra economiilor și aspectului lor social.

În această privință, AEC “se angajează să intensifice eforturile noastre de a consolida cooperarea”, precum și “să pună în aplicare acțiuni de reducere a vulnerabilității actuale și viitoare la schimbările climatice, atât a populației, inclusiv persoanele vulnerabile și pierderile umane, precum și a ecosistemelor și sectoarelor economice, și în acest fel să se avanseze în procesul de adaptare, inclusiv punerea în aplicare a programelor și proiectelor integrale pentru consolidarea rezistenței noastre, reducerea vulnerabilității și încurajarea adaptării și atenuarea”, face referire declarația.

Pentru aceste acțiuni se vor implementa principiile convenite în cea de-a 21 a Conferință a Părților din Convenția Cadrului Națiunilor Unite privind schimbările climatice, stabilite la Paris, Franța, în acest an, a fost numită comunitatea internațională, în special marile țări capitaliste, să coopereze pentru consolidarea luptei împotriva schimbărilor climatice.

La cel de-al VII-lea Summit cu Șefi de State și Guverne, țările participante au reafirmat angajamentul lor pentru transformarea regiunii într-o zonă a păcii, bazată pe principiile dreptului internațional, stabilite în Carta Națiunilor Unite, precum și cooperarea între națiuni, pentru consolidarea integrării continentului.

Această acțiune care se referă la comunicat, include “dreptul inalienabil al fiecărui Stat de a alege sistemul său politic, economic, social și cultural”.

sursa: Ambasada Republicii Bolivariene Venezuela

Latest Tweets