O NOUĂ VICTORIE A CUBEI LA NAȚIUNILE UNITE CONTRA BLOCADEI STATELOR UNITE

O NOUĂ VICTORIE A CUBEI LA NAȚIUNILE UNITE CONTRA BLOCADEI STATELOR UNITE


CUBA, 1 noiembrie 2017. – Un sprijin categoric a primit, miercuri, la Națiunile Unite, rezoluția cubaneză ”Necesitatea de a se pune capăt blocadei economice, comerciale și financiare impusă de Statele Unite ale Americii contra Cubei”, obținând 191 voturi pentru, 2 împotrivă (Statele Unite și Israel) și 0 abțineri.

Cu votul său, comunitatea internațională reprezentată la a 72-a sesiune a Adunării Generale a Națiunilor Unite și-a manifestat respingerea categorică a politicii injuste și inumane aplicată de Statele Unite contra Cubei timp de aproape 6 decenii.

Înaintea votării, reprezentanții numeroaselor țări, precum și ai principalelor grupuri și blocuri regionale și internaționale au denunțat blocada ilegală și contrară Dreptului Internațional și Cartei Națiunilor Unite, considerând-o ca fiind principalul obstacol în calea dezvoltării economice și sociale a poporului cubanez, a cărei impunere încalcă suveranitatea țărilor care vor să întrețină relații economice, comerciale și financiare normale cu Insula.

(Cubaminrex)
sursa: Ambasada Republicii Cuba

Latest Tweets