Observatorii electorali spanioli în Venezuela adeveresc corectitudinea procesului


CARACAS, 17 octombrie 2017, cotidianul ”Público”

“Observatorii internaționali” din partea Spaniei, care au participat, împreună cu zeci de experți din America și Europa, la verificarea fiecărei etape a alegerilor regionale din Venezuela, emit o declarație în care expun în mod detaliat garanțiile democratice prezentate de aceste alegeri și invită Uniunea Europeană și Statele Unite să-și demonstreze acuzațiile de fraudă.

Închiderea campaniei de către García Carneiro, candidat la realeagerea ca guvernator al statului Vargas, în La Guaira. CEB Credit: http://www.publico.es/internacional/observadores-electorales-espanoles-venezuela-certifican-limpieza-proceso.html

Închiderea campaniei de către García Carneiro, candidat la realeagerea ca guvernator al statului Vargas, în La Guaira. CEB
Credit: http://www.publico.es/internacional/observadores-electorales-espanoles-venezuela-certifican-limpieza-proceso.html

Înainte de a fi organizate, atât Statele Unite cât și Uniunea Europeană anunțaseră că nu vor recunoaște rezultatele alegerilor regionale din Venezuela (pentru guvernatorii celor 23 de state ale țării), organizate în această duminică, în cadrul cărora Partidul Socialist Unit din Venezuela (PSUV, de orientare chavistă) a obținut victoria în 18 state, față de cele cinci locuri de guvernatori pe care le-a câștigat opoziția grupată în Masa Unității Democratice (MUD).

În urma scrutinelor, Departamentul de Stat al Statelor Unite ale Americii a emis un comunicat prin care afirmă că aceste alegeri nu au fost ”libere și corecte” și că în cadrul procesului electoral s-au produs prezumtive abateri care invalidează alegerile. În același timp, Uniunea Europeană dezbătea chiar posibilitatea impunerii de sancțiuni împotriva Venezuelei, la propunerea Spaniei.

Având în vedere aceste afirmații emise de cei doi cei mai puternici actori internaționali ai comunității internaționale, în pofida constatărilor celor două echipe de observatori internaționali prezenți la scrutine – Consiliul Experților Electorali în America Latină (CEELA) și o altă echipă formată din 50 de ”observatori” proveniți din diferite țări din Europa și America – , spaniolii care au participat la această misiune recentă au emis o declarație adresată Guvernului și cetățenilor Spaniei:

Opoziția a participat și a validat întregul proces

În raport de poziția adoptată de Uniunea Europeană și Statele Unite, prin care în mod a priori nu sunt recunoscute rezultatele alegerilor regionale organizate în această duminică în Venezuela, precum și în raport de informațiile îngrijorătoare cu privire la propunerea făcută Uniunii Europene de către Guvernul Spaniei în sensul impunerii de sancțiunii împotriva Venezuelei, noi, observatorii spanioli care am participat la una din cele două misiuni internaționale de monitorizare a procesului electoral constatăm următoarele fapte constatate la fața locului de noi înșine:

1) Procesul electoral aferent acestor alegeri regionale a îndeplinit toate condițiile și garanțiile de corectitudine și transparență necesare unor alegeri: libertatea partidelor și candidaților de a-și face campanie și propagandă – inclusiv a celor din opoziție, care s-a angajat deplin în toate procedurile; dreptul la vot universal, liber, secret și direct; controlul tuturor acestor garanții prin intermediul a 15 audituri ale tuturor etapelor procesului și scrutinului – validate de reprezentanți, martori și auditori ai opoziției, care au semnat procesele verbale – și facilitățile depline acordate electorilor în vederea exercitării dreptului la vot, inclusiv asistența acordată votanților care solicitau acest lucru.

2) Opoziția a avut la dispoziție libertate și mijloace mai mult decât suficiente pentru a-și desfășura campania, inclusiv control asupra principalelor mijloacelor de comunicare prin presă și televiziune, în pofida afirmațiilor opoziției că Venezuela este ”o dictatură”, până în punctul în care titlul principal al unui important cotidian venezuelan, în cadrul zilei dedicate analizei derulate sâmbătă (parte a perioadei de închidere a campaniei, cu 72 de ore înaintea votării), titra pe tot cuprinsul primei pagini: ”Să votăm împotriva dictaturii”.

Fiecare din secțiile de votare a fost supravegheată de un auditor din partea partidelor de opoziție

3) Partidele de opoziție au contat pe martori (auditori) în toate secțiile de votare și au putut verifica pas cu pas corectitudinea fiecărei faze a votului, în cadrul unui sistem format din cinci etape de execuție, care fac practic imposibilă fraudarea votului: control al identității dovedite biometric prin verificarea electronică a documentului și a amprentei papilare; selectarea electronică a candidatului ales, prin intermediul unui ecran tactil pe care este afișată imaginea fiecărui candidat și partid; tipărirea buletinului de vot care conține candidatul ales și introducerea votului respectiv în urna închisă și opacă; o a doua verificare a votantului pe baza semnăturii și a impresiunii papilare existente în lista de recensământ; și auditul final realizat de cetățeni (efectuat în aceeași noapte electorală în 54% din secțiile de votare, dar care va fi extins în curând la 100% din secțiile de votare) prin care este verificată concordanța dintre toate aceste controale.

4) La analiza aleatorie a unui număr de 120 de secții de votare repartizate în diferite zone ale țării, inclusiv în Statul Miranda aflat în împrejurimile capitalei și care are o importanță crucială, acești observatori au fost martori ai absolutei libertăți a votanților, fără presiuni și fără prozelitism la momentul exprimării votului, respectiv ai eficientei asistențe acordate de funcționarii Consiliului Național Electoral (CNE) în vederea înțelegerii depline a modului de funcționare a aparatelor utilizate și a diferitelor etape ale votului. Respectând totodată secretul absolut al votului, care era imposibil de determinat din spatele panoului / paravanului instalat în acest sens. Persoanele (rude sau voluntari) care le acordau asistență persoanelor vârstnice sau cu dizabilități puteau face acest lucru exclusiv pentru o singură persoană.

Un proces informatizat integral, testat prin patru controale manual și biometrice, pe lângă un audit final realizat în prezența a numeroși martori

5) Procesul este informatizat integral, iar securitatea comunicațiilor criptate transmise către sediul central al CNE [Consiliul Național Electoral] este absolută, pe lângă faptul că în toate cazurile a fost confirmat de verificarea manuală ulterioară – în prezența martorilor din partea tuturor partidelor și în cadrul unei proceduri desfășurate prin observare directă, la care pot asista toți votanți care doresc – a concordanței dintre datele introduse în sistemul informatic, controalele biometrie și buletinele imprimate depuse în urmă.

6) Firește că au avut loc mici incidente, cum ar fi deschiderea cu întârziere a unor secții de votare din cauza faptului că membrii acestora s-au prezentat cu întârziere, defecțiuni incipiente ale unor aparate – pe care operatorii le-au rezolvat într-un termen scurt – și altele, obișnuite în orice scrutin electoral. Per ansamblu, nu au fost mai semnificative decât cele care se produc în mod obișnuit pe parcursul unei zile de vot în țările democratice cele mai avansate din lume, și nu au afectat în niciun fel rezultatele finale ale acestor alegeri.

7) Prin urmare, acești observatori consideră că sistemul electoral venezuelan este unul dintre cele mai bune – dacă nu cel mai bun – din lume, incomparabil mai sigur și inexpugnabil față de orice intervenție, decât cel implementat în prezent în Spania și în alte țări europene. Așadar, nu înțelegem cum autoritățile din țările membre ale Uniunii Europene, dar și din Statele Unite, prezumă a priori, fără probe și fără nicio verificare, acuzațiile de fraudă aduse de opoziția venezuelană.

8) În consecință, acești observatori spanioli ai procesului electoral doresc să-și manifeste deplin încredere în validitatea rezultatelor oferite de CNE [Consiliul Național Electoral]. De asemenea, își exprimă preocuparea față de iresponsabilitatea pe care o presupune nerecunoașterea acestor rezultate, atitudine care poate incita la violența la care îndeamnă partidele de opoziție atunci când convoacă proteste de stradă, în loc să întreprindă demersurile judiciare prevăzute în legislația electorală.

Observatorii spanioli care semnează această declarație și care au făcut parte din echipa de ”observatori electorali” din partea comunității internaționale sunt: Javier Couso, europarlamentar din partea partidului Izquierda Unida [Stânga Unită], Sara Vilà, senator din partea coaliției En Comú Podem [Împreună Putem], Eva Solla, vicepreședintă secundă a Parlamentului Galiciei din partea alianței En Marea [În Masă], și Carlos Enrique Bayo, ziarist la cotidianul Público.

Sursa: Ambasada Republicii Bolivariene Venezuela

Latest Tweets