ONU felicită Venezuela pentru succesele în materie de siguranță și echitate de gen


Caracas, 21 octombrie 2014 (AVN)

Convenția pentru Eliminarea Tuturor Formelor de Discriminare a Femeii (CEDAW, conform inițialelor în limba engleză) din cadrul ONU a prezentat marți, 20 octombrie, felicitări Venezuelei pentru succesele obținute în materie de securitate și echitate de gen, apropo de prezentarea rapoartelor Nr.7 și 8 asupra drepturilor femeii, la Geneva, Elveția – a informat Andreina Tarazón, ministrul venezuelean pentru Femei și Egalitate de Gen.

Tarazon a explicat că participarea Venezuelei a constat într-un dialog interactiv în cadrul căruia s-a difuzat ʺo informație completă asupra progreselor în materie de protecție socială a femeilor. Comentariile finale ale expertelor CEDAW au constat în felicitări. Una dintre ele ne-a comentat că ar dori să aibă în țara sa măcar un sfert din politicile pe care le promovează Statul venezuelean pentru apărarea femeilorʺ, a menționat ministra.

A specificat, de asemenea, că reprezentanții Convenției au afirmat, printre comentariile făcute, că Venezuela ʺeste una dintre puținele țări care se adaptează normelor stipulate de organismʺ în ceea ce privește echitatea de gen.

Tarazon a indicat că reprezentarea venezueleană a fost alcătuită din coordonatoarea Comisiei Naționale pentru Justiție de Gen din cadrul Tribunalului Suprem de Justiție, Carmen Zuleta de Merchan; viceministra pentru Egalitate de Gen și Nediscriminare, Rebeca Madriz Franco; viceministra pentru Protecția Drepturilor Femeii, Yekuana Martinez Lopez; ambasadorul Reprezentant Permanent al Misiunii Permanente a Republicii Bolivariene Venezuela la Geneva, Jorge Valero, și Apărătoarea Națională a Drepturilor Femeii, Maria Hernandez Royett.

ʺÎn cadrul prezentării venezuelene, am informat despre realizările pe diferite teme legate de educație, cultură, acces la muncă, participare politică a femeilor și despre legislația creată de Statul venezuelean în vederea protejării femeiiʺ, a declarat ministra, specificând că temele principale expuse în cele două rapoarte ʺdemonstrează progresul obținut de Revoluția Bolivariană în privința protecției venezuelenelor, între care se remarcă înființarea, în 2009, a Ministerului Femeii și egalității de Gen.ʺ

Alta dintre datele evidențiate în raport este participarea politică a femeii în proporție de 55% în cadrul instanțelor populare, ca de exemplu consiliile comunale , și accesul femeilor din Venezuela la funcții cu responsabilitate înaltă, cum este cazul celor care conduc trei puteri publice naționale, creșterea cu 68% a femeilor-primari alese la ultímele alegeri municipale și desemnarea unei femei-ministru la Apărare, Carmen Meléndez.

ʺAm putut, de asemenea, să raportăm crearea Consiliilor Prezidențiale, ca mecanism consultant, la care în prezent participă peste 486 organizații de femeiʺ, a afirmat, menționând totodată crearea de Baze de Misiuni Socialiste, instanțe care contribuie la rândul lor la protejarea femeilor, mai ales a celor în situație de sărăcie extremă.

Promulgarea, în 2007, a Legii Organice a Dreptului femeilor la o Viață Liberă de Violență și inițiativa includerii în legislația menționată a femicidiului, a femicidiului agravat și inducerea la suicid, ca forme extreme de violență, au fost de asemena expuse cu aceeași ocazie, ʺceea ce situează Venezuela în avangarda legislativăʺ, a menționat ministra Tarazón.

sursa: Ambasada Republicii Bolivariene Venezuela

Latest Tweets