PreCop: Venezuela se transformă într-un spaţiu propice discutării dimensiunii sociale a schimbărilor climaterice


precop-socialNueva Esparta, 4 noiembrie 2014 (MPPRE)

PreCop Ministerial pentru Schimbările Climaterice şi-a iniţiat lucrările, marţi, 5 noiembrie, prin participarea a peste 40 de ţări din lumea întreagă, în statul Nueva Esparta (Venezuela). Evenimentul se va desfăşura până vineri, 7 noiembrie.

La deschiderea acestui eveniment mondial au fost prezenţi vicepreşedintele Republicii Bolivariene a Venezuelei pentru Aria Socială, Hector Rodriguez; viceministra pentru Cooperare Economică şi Înalt Comisionar Prezidenţial pentru Schimbările Climaterice, Claudia Salerno, şi guvernatorul statului Nueva Esparta, Carlos Mata Figueroa.

„Ne-am adunat din nou pentru a ne îndeplini sarcina de a revela regimului internaţional câteva aspecte cu privire la schimbările climaterice, conţinut de Protocolul de la Kioto. După cum se ştie, PreCop Social este prima întâlnire care aşează la aceeaşi masă poporul şi guvernul. Această reuniune are ca scop impulsionarea participării protagonice a mişcărilor populare organizate la construirea unei lumi multipolare şi echilibrate, cum ar spune Bolívar”, a precizat Hector Rodriguez, vicepreşedinte pentru Aria Socială.

În această ordine de idei, Rodriguez a explicat că formarea unei mari mişcări mondiale care să stagneze cauzele şi să atenueze efectele schimbărilor climaterice – produse de un capitalism devastator – a fost una din importantele sarcini trasate de Comandantul Suprem Hugo Chávez.

„Lumea Nordului pretinde că Sudul trebuie s-o urmeze în himera distrugerii planetei, dar noi, cei din Sud le spunem, cu convingere absolută, că suntem dispuşi să salvăm planeta punând în mişcare un model de dezvoltare alternativă.”

Viceministra pentru Cooperare Economică şi Înalt Comisionar Prezidenţial pentru Schimbările Climaterice, Claudia Salerno, a transmis, la începutul intervenţiei sale, un salut Cancelarului Republicii Bolivariene Venezuela, Rafael Ramirez. A afirmat că „această reuşită are o mare însemnătate pentru patria noastră, dat fiind că a schimbat metodologia de lucru folosită, în mod tradiţional, de Convenţia ONU în materie de schimbări climaterice.”

Guvernatorul statului Nueva Esparta, Carlos Mata Figueroa, şi-a exprimat mândria pentru faptul că acest stat oriental este spaţiul în care se desfăşoară din nou această importantă iniţiativă ecologică (în iulie avusese loc o primă întâlnire, pregătitoare), care reuneşte popoarele şi guvernele pentru o cauză nobilă, „o experienţă unică în lume”, a menţionat Mata Figueroa.

sursa: Ambasada Republicii Bolivariene Venezuela

Latest Tweets