Preşedintele Republicii celebrează cea de-a 50-a aniversare a Acordului de la Geneva


guyana_historiaPreşedintele Republicii Bolivariene Venezuela, Nicolás Maduro Moros, în numele Poporului şi Guvernului venezuelean, îşi manifestă bucuria cu ocazia celei de-a 50-a aniversare a semnării Acordului de la Geneva, lege internaţională bilaterală care conţine justeţea revendicării venezuelene asupra teritoriului Esequibo şi are ca scop ajungerea, pe cale amiabilă, la o soluţionare practică, acceptabilă şi satisfăcătoare pentru ambele părţi.

Acordul de la Geneva din 1966 este un tratat internaţional subscris de către Venezuela şi Guyana, depus în mod valid la Naţiunile Unite şi care stabileşte termenii de respectare strictă în vederea soluţionării deposedării frauduloase înfăptuite de către puterile imperialiste contra Patriei noastre.

La 50 de ani de la semnarea sa, Republica Bolivariană Venezuela a demonstrat încrederea sa neclintită în pace, legalitate, justiţie şi respectarea fără restricţii a tuturor principiilor Dreptului Public Internaţional, ca unice fortăreţe în calea spre soluţionarea acestei controverse şi se va asigura de salvgardarea drepturilor sale suverane inalienabile asupra teritoriului Esequibo.

Astăzi mai mult ca niciodată Statul venezuelean, întregul său popor, îşi susţin cu neclintire obiectivul de a ajunge la o soluţionare justă şi definitivă a revendicării drepturilor suverane, prin intermediul acestui Acord care constituie reuşita unei noi etape istorice de legalitate şi justiţie.

Preşedintele Republicii Bolivariene Venezuela face apel la spiritul Poporului pentru a continua uniţi pe calea Diplomaţiei Bolivariene a Păcii în apărarea drepturilor noastre legitime asupra teritoriului Esequibo, în calitate de Patrie liberă şi suverană, fundamentată pe gestul independentist al Eliberatorului nostru Simón Bolívar.

sursa: Ambasada Republicii Bolivariene Venezuela

 

Latest Tweets