PREZENTARE DE SUCCES A CUBEI ÎN FAȚA COMITETULUI PENTRU DREPTURILE COPILULUI A ONU


drepturile_copiluluiGENEVA, 29 septembrie 2015.

O recunoaștere a  succeselor Cubei în materie de drepturi și protecția copilului a avut loc la prezentarea și apărarea în fața Comitetului pentru Drepturile Copilului a Rapoartelor  la Protocoalele Facultative  ale Convenției Drepturilor Copilului privitor la vânzarea de copii, prostituția infantilă și  utilizarea copiilor în pornografie și participarea copiilor în conflictele armate. Delegația multisectorială cubaneză, prezidată de Ministrul Justiției, Maria Esther Reus Gonzalez,  a prezentat aspectele cele mai relevante ale activității executive în acest domeniu, experiența și bunele practici în promovarea și protecția drepturilor copilului, precum și provocările cu care se confruntă în lupta pentru a  avansa pe calea unei mai bune dezvoltări a copiilor.

Experții Comitetului au recunoscut rezultatele incontestabile ale Cubei în promovarea și protecția drepturilor copilului; au felicitat țara pentru progresele înregistrate în ultimii ani în materie și au formulat  diferite întrebări pentru a adânci cunoștințele  despre maniera în care Cuba implementează postulatele protocoalelor facultative.

Ministrul Justiției cubaneze a pus în evidență faptul că țara sa aplică o politică de toleranță zero față de toate  manifestările care atentează la dezvoltarea normal a relațiilor sexuale și sunt sancționași sever toți cei care comit delicte de acest tip. În același timp, ea a subliniat că în Cuba nu există copii ai străzii, nici nu sunt exploatați economic, nici nu există muncă infantilă. Nici un minor nu este forțat să muncească pentru a se întreține el sau familia lui.

Ca parte a provocărilor cu care se confruntă țara în deplina  exercitare a drepturilor fetițelor și băieților, Reus Gonzalez a subliniat  că principala este blocada economică, comercială și financiară impusă de Statele Unite contra Cubei și a adresat un apel la ridicarea ei imediată.

Dialogul respectuos și constructiv care  s-a desfășurat cu experții Comitetului va permite să se avanseze și perfecționeze rezultatele atinse în protecția copiilor și adolescenților cubanezi și să se  dea o soluție provocărilor cu care încă se confruntă țara în materie.

Pentru vineri, 3 octombrie, se prevede ca Comitetul pentru Drepturile Copilului să facă cunoscute observațiile finale la examenul Cubei și a altor țări care au fost examinate în cea de-a 70-a sesiune a acestui organ de experți ai Națiunilor Unite. (Misiunea Permanentă a Cubei la Geneva).

sursa: Ambasada Republicii Cuba

Latest Tweets