Raúl Castro alertează asupra provocărilor cu care se va confrunta economia cubaneză în 2017


HAVANA, 27 decembrie 2016 (PL).
Președintele Raul Castro a alertat că în 2017 vor persista tensiunile financiare și provocările economice, deși a pronosticat un curs ascendent pentru economia țării.

După cum a explicat mandatarul la încheierea sesiunii plenare a celei de-a Opta Legislaturi a Adunării Naționale (Parlamentul), se așteaptă ca Produsul Intern Brut (PIB) să crească moderat de 2% în anul viitor.

Totuși, a precizat, că pentru a obține această creștere trebuie îndeplinite cîteva premize, între care, asigurarea exoporturilor și încasarea oportună a acestora; creșterea producției naționale pentru a substitui importurile; reducerea cheltuielilor ne-necesare și folosirea rațională și eficientă a resurselor disponibile.

Chiar dacă avem dificultăți vom continua să executăm programele de investiții, a asigurat el.

Acordăm o mare importanță necesității de a dinamiza investiția străină în Cuba, a semnalat șeful Statului, recunoscând în același timp că ”nu suntem satisfăcuți în acest domeniu, și au fost frecvente tergiversările excesive în procesele de negociere.”

Președintele cubanez a adresat chemarea să fie depășită mentalitatea învechită și plină de prejudecăți contra capitalului străin și să ne debarasăm de temerile false având în vedere că ”nu trecem și nici nu vom trece la capitalism, dar nu trebuie să punem obstacole în calea a ceea ce putem face în cadrul legilor în vigoare”.

De asemenea, a insistat pe necesitatea de a asigura pregătirea sistematică a cadrelor și specialiștilor care negociază, și să fie conoscute în profunzime deficiențele și erorile din trecut pentru a nu le comite din nou.

A subliniat printre deficiențele economiei în semestrul al doilea din 2016 diminuarea aprovizionării cu combustibili și tensiunile financiare, care s-au agravat și au condus la o scădere a PIB în 2016 cu 0,9%.

Cu toate acestea a fost asigurată menținerea nivelurilor de atenție în sănătate și educație, nu au avut loc întreruperi de electricitate și nici colapsul economiei cubaneze cum au prevestit rău-intenționatele medii internaționale de presă, a spus el.

El a mai subliniat și că deși s-au făcut tot felul de scenarii defavorabile pentru Cuba, am continuat să îndeplinim angajamentele de plată a datoriei externe renegociate.
Totuși, nu a fost posibil să depășim situația tranzitorie pe care o traversează Insula în ceea ce privește plățile curente ale furnizorilor pentru care s-au făcut demersuri pentru a ușura situația descrisă.

În acest context, Raul Castro a mulțumit pentru încrederea arătată de partenerii comerciali și a asigurat că se va restabili normalitatea în acest domeniu important pentru a contribui la însănătoșirea bazelor economiei și evitarea repetării unor asemenea situații în viitor.

De asemenea, a menționat efctele negative ale blocadei economice, comerciale și financiare a Statelor Untie contra Cubei, care se menține în vigoare, și un exemplu, a amintit el, este că Insula caraibiană continuă să nu poată realiza tranzacții internaționale în dolari americani, ceea ce împiedică progresul afacerilor potențiale.

Referindu-se la aprobarea de către Adunarea Națională a unei legi care interzice utilizarea numelui lui Fidel Castro pentru a denumi străzi, edificii și instituții, sau ridicarea de monumente în memoria sa, mandatarul cubanez a precizat că Parlamentul a consacrat în text de Lege voința exprimată de liderul istoric al Revoluției până în ultimele ore de viață.
El ne-a lăsat moștenire exemplul său nepieritor, optimismul neclintit și credința în victorie, a spus el.

Raul Castro a spus că cel mai frumos monement al idealurilor și operei lui este să le transformăm fîn realitate zi de zi, acele postulate conținute în conceptul său de Revoluție, declarate public la 1 mai 2000 și la care au subscris milioane de cubanezi în manifestările realizate pentru a-i aduce omagiu postum, după plecarea sa la 25 noiembrie la cei 90 de ani de viață.

Fidel a plecat neînvins, iar spiritul său de luptă va rămâne viu în conștiința tuturor revoluționarilor de astăzi, de mâine și dintotdeauna, a afirmat Raul Castro. Acest lucru se va demonstra în Revista Militară și cu marșul Poporului Combatant prevăzut pentru 2 ianuarie în capitală.

Înainte de a-și încheia discursul, Raul Castro a adresat felicitări poporului cubanez cu ocazia a încă unei aniversări a Victoriei Revouției de la la 1 Ianuarie 1959 și a Anului Nou.

sursa: Ambasada Republicii Cuba

Latest Tweets