REPLICA DATA DE CUBA DELEGATIEI STATELOR UNITE


replica_cuba21/09/2016 – 11:37
Intervenția delegatului Cubei, Pablo Berti Oliva, în exercitarea dreptului la replică la Dezbaterea Generală la tema 4 (situații care cer atenția Consiliului), a 33-a sesiune ordinară a Consiliului Drepturilor Omului, Geneva, 19 septembrie 2016.

Domnule Președinte,
Din nou ne vedem obligați să respingem cu hotărâre, pentru lipsa totală de adevăr, criticile aduse de reprezentantul Statelor Unite, care în loc să se concentreze pe problemele drepturilor omului în țara sa, critică pe alții fără nici un fundament.

Statele Unite, și nu Cuba, este țara în care rasismul și discriminarea se manifestă în toate mediile, dar în special în domeniul polițienesc.

Cu ce morală se referă Statele Unite la violența din închisori, când brutalitatea poliției atinge niveluri alarmante în țară? Oare cetățenii afroamericani care au fost asasinați de poliția americană în ultimele luni nu sunt cetățeni ai acestei țări?
Domnule Președinte,

Suntem martori în acest Consiliu la atacuri crescânde la suveranitatea și autodeterminarea câtorva țări, cum este cazul Venezuelei, cu care ne reafirmăm sprijinul necondiționat.

În fine, cerem insistent ca Statele Unite să permită, fără condiționări, vizita Raportorului Special în problema torturii la centrul de torturare care se află pe teritoriul uzurpat ilegal în țara noastră la Baza Navală de la Guantanamo, lucru cerut și de chiar Înaltul Comisar.

Să pună capăt blocadei economice, comerciale și financiare care constituie o violare masivă, flagrantă și sistematică a drepturilor poporului cubanez, inclusiv a dreptului la dezvoltare.
Cuba va continua să se afere în fața oricărei calomnii cu care se confruntă.
Vă mulțumesc.
(Cubaminrex)

sursa: Ambasada Republicii Cuba

Latest Tweets