REZOLUȚIILE CONGRESULUI AL VII-LEA AL PARTIDULUI COMUNIST DIN CUBA


congresVII_0Delegații la al VII-lea Congres al comuniștilor cubanezi au aprobat luni un ansamblu de rezoluții aduse de Comisiile care au lucrat în primele două zile ale congresului, de asemenea Raportul Central al Primului Secretar, Raul Castro Ruz, prezent la Palatul Congreselor.

Delegații s-au întrunit sâmbătă și duminică în patru comisii care au abordat cxonceptualizarea modelului economic șpi social socialist cubanez, planul de dezvoltare în perspectiva anului 2030, viziunea națiunii, pârghiile și sectoarele strategice.

De asemenea, a treia comisie a evaluat implementarea Direcțiilor aprobate de al VI-lea Congres și actualizarea lor pentru următorul cincinal , iar a patra comisie a evaluat materializarea Obiectivelor muncii de Partid de la Prima Conferință până în prezent.

Cele cinci documente au fost aprobate de delegați în unanimitate, deși încă în plenară participanții au făcut propuneri pentru îmbunătățirea chestiunilor punctuale din rezoluții.

Publicația ”Cubadebate” vă prezintă Rezoluțiile aprobate în această sesiune a Congresului VII al PCC:
• Rezoluția asupra Raportului Central la al VII-lea Congres al Partidului Comunist din Cuba (Comisia 1)
• Rezoluția asupra Proiectului de Conceptualizare a Modelului Economic și Social Cubanez de Dezvoltare Socialistă (Comisia 1)
• Rezoluția asupra Planului Național de Dezvoltare Economică și Socială până în anul 2030. Propunere de viziune a națiunii, pârghii și sectoare strategice (Comisia 2)
• Rezoluția asupra Rezultatelor Implementării Directivelor de Politică Economică și Socială ale Partidului și Revoluției, aprobate la al VI-lea Congres și actualizarea lor pentru perioada 2016-2021 (Comisia 3)
• Rezoluția asupra Îndeplinirii Obiectivelor de Lucru aprobate de Prima Conferință Națională și directivele Primului Secretar (Comisia 4)

Despre Raportul Central
Rezoluția asupra Raportului Central la al VII-lea Congres al Partidului Comunist din Cuba, prezentat sâmbătă de General de Armată Raul Castro Ruz, Prim-Secretar al Comitetului Central, a fost aprobat în această dimineață de cei 993 de delegați care asistă la plenară.

Miguel Diaz Canel Bermudez a prezentat proiectul de rezoluție în fața plenului în care se aflau și 280 de invitați.
Rezoluția reafirmă că Raportul Central este expresia continuității istorice a Revoluției și a învățămintelor liderului său, Fidel Castro Ruz. Expune cu curaj, obiectivitate, acuitate, claritate și simț critic munca realizată de-a lungul ultimilor cinci ani și definește provocările cu care se va confrunta țara, transmițând în același timp încrederea în actualizarea socialismului prosper și sustenabil care se dorește.

Documentul identifică mentalitatea caducă drept principalul obstacol care duce la inerție și la lipsa de încredere în viitor, aslături de alte deficiențe care persistă. Apar ca deficiențe lipsa de pregătire, de exigență și control și prea puțina prevedere și inițiativă a cadrelor și funcționarilor însărcinați să ducă la îndeplinire sarcinile de actualizare a modelului economic și social.

Membrul Biroului Politic a spus că este un pas înainte o propunere de conceptualizare a modelului economic și social la care aspirăm, împreună cu bazele planului național de dezvoltare până în anul 2030.

Aceste documente vor permite Partidului, Statului și Guvernului să dispună de un instrument pentru a dezbate și a căuta consensul necesar pentru adoptarea deciziilor celor mai importante care sunt potrivite în viitor, a spus Diaz Canel.

El a mai adăugat că expunerile lui Raul din Raportul Central arată clar că edificarea unui socialism prosper și sustenabil nu implică niciodată sacrificarea suveranității, a bogățiilor țării, a bunăstării și siguranței poporului.

Diaz Canel a mai subliniat că Raportul Central arată clar că în Cuba există și va exista un singur Partid, cel al lui Marti, Balino, Mella și Fidel, care garantează unitatea tuturor cubanezilor.
Rezoluția decide:
• Să recomande aplicarea politicii sugerate în materie de posturi și vârste limită pentru a ocupa funcții de conducere în instituțiile de stat și guvernamentale.
• Să orienteze studierea Raportului Central de către militanții Partidului și Uniunii Tinerilor Comuniști, și să încurajeze dezbaterile cu toată populația.

Rezoluția despre Raportul Central a fost aprobată unanim de delegați.

Planul până în 2030
Comisia 2 a Congresului VII, însărcinată cu examinarea Planului Naținal de Dezvoltare Economică și Socială până în 2030, propuenrea de viziune a națiunii, pârghiile și sectoarele strategice, a avut ca preambul comentariul lui Esteban Lazo Hernandez, membru al Biroului Politic și președinte al acestei comisii, care a calificat de 4excelentă dezbaterea din cele două zile de sesiuni.

El a spus că au particpat la dezbateri 153 de delegați și 27 de invitați, și s-au efectuat 150 de intervenții, din care 92 din partea delegaților și 58 din partea invitaților.

Carlos Perez Soto, membru al comisiei, a dat citire raportului rezultatelor și proiectului de rezoluție, și a semnalat că plecând de la invervenții au rezultat opt propuneri, una di8ntre ele sugerată de un invitat, și au fost aprobate șapte.

Delegații au putut cunoaște că în Plan sunt definite axele strategice ca p8iloni și forțe motrice ale strategiei de dezvoltare, și că țintesc spre un guvern eficient și socialist și integrare socială; transformarea productivă și inserția internațională; dezvoltarea infrastructurii, potențialului uman, tehnologia, inovația, resursele naturale și mediul, și dezvoltarea umană, echitatea și justiția.

A decis să aprobe în principiu proiectul de Plan Național de Dezvoltare cu modificările încorporate; să însărcineze Comitetul Central al PCC cu desfășurarea unui proces de consultări pe baza proiectului aprobat, la care să participe toți militanții de Partid și ai Uniunii Tinerilor Comuniști, rerpeaentanți de organizații de masă și ai unor sectoare ample ale societății. A însărcinat Plenul Comitetului Central al PCC cu aprobarea definitivă a Planului Național, inclusiv modificările rezultate din procesul de consultări.

De asemenea, s-a stabilit să se ceară guvernului ca la finele anului 2017 să fie gata elaborat Planul Național de Dezvoltare până în 2030 și să însărcineze Comitetul Central al PCC cu desfășurarea procesului de studiere a documentului final aprobat, la care să participe toți militanții de Partid și ai Uniunii Tinerilor Comuniști. Să rfie orientate organizațiile de masă, sociale și alte entități, în desfășurarea unui proces similar adecvat cu specificul lor.

Delegata Ana Maria Mari Machado a sugerat, ”gândindu-ne la improtanța strategică pe care o are acest document pentru țară”, ca acesta să fie înaintat și votat de Qadunarea Națională a Puterii Populare.
“Așa cum s-a făcut cu conceptualizarea, trebuie să-l înaintăm spre dezbatere și aprobare Adunării. În același fel cum ne vom angaja ca popor, ca cetățeni, compatrioți, revoluționari cu conceptualizarea, tot așa trebuie să existe angajarea poporului nostru muncitor”.

Esteban Lazo Hernandez a susținut la rândul său că odată ce se discută, se culeg toate părerile și și opiniile, și este elaborat deja documentul definitiv, acesta, desigur, trebuie să fie aprobat apoi de Adunarea Națională a Puterii Populare.

Proiectul de Rezoluție stabilește viziunea națiunii înțeleasă ca stadiu la care se dorește să se ajungă, și o definește ca suverană, independentă, socialistă, prosperă și sustenabilă. Tocmai la acest punct, Mariela Castro Espin, invitată la Congres, a propus să fie gândită posibilitatea de a include cuvântul ”democrație”, pentru a îmbina conceptele cu cele care apelează la conceptualizare și planul național de dezvoltare. Când în Model se definește Cuba ca națiune suverană, independentă, socialistă, prosperă și sustenabilă, se adaugă ”suverană”. Ea crede că ar trebui să apară la fel în rezoluția Comisiei 2.

“Există persoane care cred că dacă tot se vorbește de socialism, asta ar cuprinde implicit criteriile și procedeele democrației, dar un lucru este teoria și alta practica ca criteriu al adevărului. În practică am văzut în procesul de experimentare a socialismului, țări care au utilizat în numele socialismului criterii și forme de dominație și discriminare; (dacă ignorăm acest lucru) n-am înțelege complexitatea proceselor de experimentare, idealurile, transformarea socială și istorică”.

Díaz-Canel a asigurat că nimeni nu a negat termenul de democrație în nici o dezbatere, ”există oameni care-l văd încorporat în conceptul de socialism și alții care cred că este necesar să fie scos în evidență. Toată lumea înțelege și suntem de acord. Apărăm democrația noastră socialistă”.

José Ramón Machado Ventura, al doilea Secretar al Comitetului Central, a precizat că ”este vorba de interpretare. Aceasta este mica diferență, pe care o vom rezolva în procesul de consultări”.

Directivele
Marino Murillo Jorge, membru al Biroului Politic și Șeful Comisiei Permanente de Implementare și Dezvoltare, a semnalat că s-au efectuat 116 intervenții în comisia 3 dedicată evaluării Directivelor aprobate de congresul anterior.

Referitor la propunerea de Directive pentru perioada 2016-2021, el a spus că unui grup i s-au adus modificări, cu scopul de a ”face lucrurile mai clare și precise, și pentru a include proiecte care emanau din chiar Raportul Central”.

El s-a referit la șase noi Directive propuse în Comisie, legate de continuarea întăririi contabilității ca instrument de evidențăp pentru luarea de decizii; potențarea rolului investiției străine directe în introducerea de tehnologii de vârf și parcuri tehnologice, luînd de la unul din Obiectivele Planului național de dezvoltare pe termen lung și implementând politica – în procesul de aprobare – asociată cu dezvoltarea cinematografiei cubaneze..

De asemenea, au fost adăugate Directive care abordează chestiuni ca pertinența de a veghea ca expresiile artistice legate de activitățile din turism să exprime politica culturală trasată de Revoluția cubaneză; necesitatea de a perfecționa și asigura un program de pregătire integrală a tuturor persoanelor, cadrelor de conducere și lucrătorilor care participă la implementarea Directivelor; și continuarea perfecționării organelor Puterii Populare ca o cale de consolidare a democrației socialiste.

“Cu aceste șase noi Directive am avea pentru următoarea perioadă 274, structurate în 13 capitole”, a spus el.

Fernando Lavín, șeful de grup din Comisia de implementare a Directivelor, a expus delegaților proiectul de Reaoluție al Comisiei, care expune obiectivul de a continua munca neîntreruptă de actualizare a modelului economic și social cubanez de dezvoltare socialistă.

El a informat că 21% din Directivele aprobate de Congresul VI a fost implementat total, și 78% se află în diferite faze de implementare, ceea ce a implicat aprobarea a 130 de politici și emiterea a 344 de norme juridice de diferite ranguri, modificarea a 55 și derogarea a 364.

Ca rezultat al procesului de actualizare a Directivelor pentru următorii cinci ani, 87,5% din 313 Directive aprobate la al VI-lea Congres se mențin, se modifică sau se contopesc, ceea ce împreună cu includerea a 50 Directive noi (6 dintre acestea adăugate după discuțiile din Comisia 3), face un total de 274.

Actualizarea modelului economico-social nu este o sarcină pe termen scurt; cu atât mai puțin în situația economică și financiară dificilă în care se execută. De asemenea, el a scos în evidență lipsurile existente în pregătirea cadrelor și funcționarilor pentru a conduce și îndeplini cum trebuie politicile aprobate.

Tot așa, rezoluția cheamă la eliminarea carențelor prin dezvoltarea comunicării publice destinate explicării politicilor care se aprobă, clarificarea îndoielilor, contribuției la participarea activă a populației atât de necesară.

În ceea ce privește procesul de implementare s-a reiterat că 21% din Directivele aprobate la al VI-lea Congres s-a realizat integral și că 78% se află în diferite faze.

Toate cele de mai sus au necesitat aprobarea a 130 de politici și emiterea a 344 de norme noi juridice de diferite ranguri, modificarea a 55 și derogarea a 684.

Rezoluția comisiei 3 semnalează ca rezultat al procesului de actualizare a Directivelor pentru perioada 2016-2021, 87,5% din cele 313 directive ale Congresului anterior se mențian, se modifică sau se integrează între ele, ceea ce , cu încorporarea celor 50 de directive noi pentru viitorul cincinal, totalizează 274, structurate în 13 capitole.

Obiectivele de lucru ale Conferinței Partidului
Rezoluția referitoare la Îndeplinirea Obiectivelor de Lucru aprobate de Prima Conferință Națională și directivele Prim-secretarului, care curpind acordurile Comisiei 4, arată că au participat 300 de tovarăși și unele dintre temele cele mai dezbătute au fost creșterea Partidului și slăbiciunile în procesul de captare, dezactivarea ca una dintre cauzele descreșterii și experiențele care se pun în practică pentru a remedia această situație.

Au fost evaluate rezultatele și dificultățile în aplicarea noilor forme de lucru cu organizațiile de bază și funcționarea Partidului, în principal în sprijinirea și controlul economiei și a activității administrative.

Munca politico-ideologică în comunități și cum să fie făcută această muncă mai atractivă printre segmentele juvenile, studierea Istoriei ca bază în formarea valorilor, îndrumarea de către Partid a Uniunii Tinerilor Comuniști și a tineretului, confruntarea cu subversiunea politico-ideologică și politica de cadre, culegerea propunerilor de directive pentru întărirea muncii de organizație.

Salvador Valdés Mesa, membru al Biroului Politic, a dat citire rezoluției corespunzătoare, a recunoscut rolul decisiv și influența pe care au avut-o și vor continua s-o aibă obiectivele de lucru ale Partidului, nu numai în domeniul ideilor și conceptelor, ci și al muncii cotidiene.

Chiar dacă, a mai spus el, o bună parte este cuprinsă în statut, regulamente și normative, totuși trebuie să reprezinte un instrument permanent de lucru al Partidului.

Publicatia: ”Actualizarea modelului socialist cubanez”
Data: 18 aprilie 2016
Autori: Ismael Francisco, Jorge Leganos, Roswa Miriam Elizaide

sursa: Ambasada Republicii Cuba

Latest Tweets