Scrisoarea foștilor președinți care însoțesc dialogul din Venezuela, către Guvernele țărilor membre ale Organizației Statelor Americane

Scrisoarea foștilor președinți care însoțesc dialogul din Venezuela, către Guvernele țărilor membre ale Organizației Statelor Americane


După cunoașterea raportului Secretarului General al OSA și al Comunicatului celor 14 țări membre ale acestei organizații din data de 23 martie, privind situația Venezuelei, și având în vedere faptul că în cel din urmă se face referire la procesul de apropiere dintre Guvernul Național și Opoziție, și, în condiția noastră de însoțitori promovăm, simțim că avem datoria de a transmite Guvernelor Țărilor Membre OSA, următoarele considerente:

1. Reiterăm angajamentul nostru ferm cu sarcina de a promova dialogul, încrederea și recunoașterea reciprocă dintre Guvernul Național și Opoziția din Venezuela, cu scopul de a păstra coexistența pașnică și de a ajunge la acordul de stabilitate democratică pentru ca venezuelenii să găsească calea de a depăși această situație dificilă prin care trece țara. Salutăm, în acest context, recunoașterea și sprijinul pentru efortul pe care îl desfășurăm, din Comunicatul menționat mai sus, de la 14 țări ale OSA.

2. Acest acord, pentru care lucrăm în comun cu UNASUR și cu Sfântul Scaun, acesta din urmă ca și însoțitor special, într-un context cu multe dificultăți, parte din premiza necesară a recunoașterii reciproce și a respectului constituțional și instituțional dintre Puterile Publice și include cinci teme esențiale: i) definirea unei cronograme electorale; ii) punerea în funcțiune, prin consens, a Comisiei Adevărului: iii) un angajament de respectare intituțională între puterile Statului și normalizarea funcționării sale în cadrul Constituției; iv) cooperarea în deciziile sociale și economice, și v) respectarea suveranității naționale într-un context de sprijin și solidaritate internațională.

3. În afară de aceste teme esențiale ale unui acord dorit, desfășurăm și gestiuni continue cu Guvernul Național și cu Opoziția, în ceea ce privește marea sensibilitate de zi cu zi a politicii venezuelene.

4. Din experiența noatră în această activitate, vrem să spunem cu convingere că dialogul politic și căutarea de acorduri este alternativa cea mai rezonabilă și înțeleaptă față de situația din Venezuela. Menținerea păcii și terminarea unui conflict atât de profund nu permite simplificări, ci doar cu răbdare și perseverență se pot obține rezultate satisfăcătoare.

5. Activitatea noastră se desfășoară prin respectarea suveranității Venezuelei, o condiție specială pentru a culege rezultatele în favoarea conviețuirii și a democrației. Cu același respect pentru suveranitatea țării lor, ne adresăm Guvernelor OSA. Legitimitatea noastră nu este alta decât dorința de pace, de democrație și stabilitate pentru Venezuela, lucruri care motivează munca noastră.

6. Avem aproape un an în această misiune de a încerca depășirea unui profund antagonism politic și social care datează de aproape 20 de ani. Din experiența noastră știm că un astfel de dialog necesită prudență, discreție, tenacitate, încredere, și mai presus de toate, dorința de a dialoga și a ajunge la un acord. Și, de asemenea, dorința de a sprijini dialogul.

7. Astfel, ne reafirmăm angajamentul cu această sarcină. Noi credem că dialogul este posibil și mai necesar ca oricând în Venezuela. Un dialog susținut de valorile democrației, de drepturile omului, de pace, și gestionat cu singurele instrumente pe care le avem la dispoziție: cuvântul, buna-credință și diplomația.

Nu avem nici o calitate sau autoritate politică pentru a vă cere să aveți încredere. Dar, din respect pentru angajamentul nostru cu Venezuela, îndrăznim să vă cerem să citiți aceste gânduri, și poate că vor fi de ajutor în deciziile pe care le veți lua.

Apreciem profund interesul pe care îl arătați pentru munca noastră din Venezuela.

Pentru încrederea lucrurilor bine făcute, primiți cele mai bune urări.
Jose Luis Rodriguez Zapatero
Fost președinte al Guvernului Spaniei
Leonel Fernandez
Fost președinte al Republicii Dominicane
Martin Torrijos
Fost președinte al Panama

27 martie 2017
sursa: Ambasada Republicii Bolivariene Venezuela

Latest Tweets