ŢĂRILE MEMBRE ALE ALBA-TCP, O ORGANIZAŢIE DE UNSPREZECE ŢĂRI LATINO-AMERICANE ŞI CARAIBIENE, AVERTIZEAZĂ ASUPRA CAMPANIEI DE DISCREDITARE ŞI A AGRESIUNILOR CONTRA VENEZUELEI


COMUNICAT AL ŢĂRILOR MEMBRE ALE ALBA-TCP ÎN APĂRAREA SUVERANITĂŢII ŞI INDEPENDENŢEI VENEZUELEI

Ţările membre ale Alianţei Bolivariene pentru Popoarele Americii Noastre – Tratatul de Comerţ al Popoarelor (ALBA-TCP) îşi exprimă cu fermitate adeziunea la principiile de independență, de autodeterminare pentru popoarelor, de suveranitate şi egalitate juridică a Statelor. Principii care permit o relaţionare armonioasă între membrii comunităţii internaţionale.

Ţările din ALBA-TCP nu pot accepta atitudini care se traduc în intervenţii sau imixtiuni în afacerile interne ale unui Stat din partea altui/altor State. Îşi exprimă pe această cale preocuparea pentru comentariile cu privire la deciziile judiciare adoptate în Republica Bolivariană Venezuela de către organul puterii publice aflat în exerciţiul drepturilor şi responsabilităţilor sale suverane, cu scopul de a opri actele de natură teroristă şi pentru a proteja drepturile omului în cazul victimelor acestor acte.

Anumite ţări care s-au exprimat cu privire la acest aspect, nu fac altceva decât să demonstreze standarde duble care se constituie într-un atac contra ordinului judiciar internaţional şi favorizează condiţii politice ce pot conduce la răsturnarea guvernelor constituţionale cu scopul de a profita de resursele lor naturale strategice. Aceste declaraţii vehemente încearcă să ascundă grave încălcări ale drepturilor omului în propriile lor teritorii şi în acelaşi timp să împiedice consolidarea proceselor democratice şi redistributive pe care le dezvoltă ţările membre ale ALBA-TCP aflate în exerciţiul dreptului lor la liberă determinare.

Ţările din ALBA-TCP atrag atenţia opiniei publice asupra campaniei de denigrare şi agresiune contra Republicii Bolivariene Venezuela şi îşi vor menţine prudenţa în faţa amenințărilor privind independenţa şi suveranitatea sa.

Caracas, 14 septembrie  2015

sursa: Ambasada Republicii Bolivariene Venezuela

Latest Tweets